GeoProsPD

 

Toteutusajankohta: Tavoitteena on käynnistää vuoden 2017 aikana järjestyksessään kuudes GeoProsPD ohjelma.
Toteutusmuoto: Lähiopetusjaksot oppimistehtävineen ja kirjallisuuteen tutustuminen sekä kehittämistehtävän laatiminen. 2-päiväisiä opintojaksoja järjestetään yhteensä viisi kpl.
Toteutuspaikka: Oulu sekä kaivospaikkakunnat
Osallistujamäärä: 15-20 osallistujaa.
Hinta: Koulutuksen osallistumismaksu tarkentuu myöhemmin (arviolta 5 500 -6 500 euron suuruusluokkaa  +alv).
Yhteyshenkilö: Pirjo Luoma-aho
pirjo.luoma-aho[at]oulu.fi
puh. 0294 487380
Koulutukseen haku: Koulutukseen haetaan myöhemmin ilmoitettavana aajnkohtana (lomakkeella, mikä lisätään tänne).

 

Mitä?

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus Topik järjestää seuraavan kaivos- ja kaivannaisalan täydennyskoulutusohjelman vuoden 2017 aikana. Täydennyskoulutusohjelma on jo kuudes Topikin järjestämä GeoProsPD-ohjelma. Ohjelmat ovat hieman vaihdelleet, mutta perusrakenne on säilynyt. Koulutuksen suorittaminen onnistuu työn ohessa. 

Kenelle?

Koulutus soveltuu yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät kaivos- ja kaivannaisalalla tai niihin eri tavoin liittyvissä yrityksissä ja organisaatioissa tai henkilöille, jotka aikovat alalle.

Osallistujia on aiemmissa ohjelmissa ollut mm. kaivoksilta ja kaivosyrityksistä, suunnittelu- ja insinööritoimistoista, yrityksistä, jotka valmistavat koneita, laitteita tai kemikaaleja, oppilaitoksista sekä eri viranomaistahoilta (mm. kaavoitus-, lupa-, turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä lainsäädäntö).

Koulutuksen sisältö ja rakenne:

Koulutus noudattaa kaivoksen elinkaariajattelua (pre-mining, active mining, post mining), ja sen keskeisiä teemoja aeimmin ovat olleet:

  • Mineraaliset luonnonvarat
  • Mineraalien jalostus
  • Kaivosympäristön hallinta
  • Energiatehokas kaivos
  • Kaivosturvallisuus
  • Lainsäädäntö
  • Talous ja johtaminen
  • Vastuullinen kaivostoiminta

Lähiopetus

Koulutus toteutetaan 2 päiväisinä opintojaksoina, yhteensä 10 lähiopetuspäivää. Opintojaksot sisältävät oppimis- ja etätehtäviä sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

Kehittämistehtävä

Osallistujat laativat kehittämistehtävän. Tehtävän aihe liityy omaan työpaikkaan yrityksessä/organisaatiossa tai oman osaamisen kehittämiseen.

Kehittämistehtävälle etsitään aiheeseen liittyvä asiantuntijaohjaaja Oulun yliopistolta tai alan yrityksistä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Oulun yliopiston, muiden yliopistojen ja oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä yritysten ja eri organisaatioiden asiantuntijat. Koulutuksen johtajana toimii FT Seppo Gehör, Oulun yliopisto/ Yara Oy

Palautetta aiemmista ohjelmista:

"Kattava katsaus kaivostoiminnan elinkaareen, hyvät kouluttajat."

"Kokonaisuus hyvä, laaja-alainen ja asiantunteva. Myös osallistujien monipuolinen tausta tuo oman osansa. Koulutusta kaivosalalla on paljon, mutta tämä kouluttaa henkilöitä kaivossidosryhmiin."

"Monipuolinen, kaivoksen elinkaari-ajattelu sopi tähän hyvin. Luennoitsijat hyviä, aiheet mielenkiintoisia."

"Osallistujien omat osaamisalueet toivat todella hienoja näkemyksiä opintokeskusteluihin."

"Kehittämistehtävän aihe liittyi suoraan niihin asioihin, joiden parissa teen töitä. Työ auttoi oppimista ja oppinen työtä."

"Hyvä koulutus, suosittelen muillekin."

Lisätietoja:

Pirjo Luoma-aho, p.0294 487380, pirjo.luoma-aho(at)oulu.fi

Huom. GeoProsPD -ohjelman suorittaneilla geologeilla on mahdollisuus hakea European Federation of Geologists- järjestön kansainvälisesti arvostettua EurGeol-  nimikettä.

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017