Johda digiloikkaa – strategiasta käytäntöön –online, 6 op

Toteutusajankohta: 23.1.-26.3.2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus. Koulutuksessa  ei ole lähitapaamisia.
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: antti.peltonen[at]oulu.fi
puh. 0294 48 7322
Ilmoittautuminen:

Kurssi on täynnä.

Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus), ammatillisen ja vapaan sivistystyön esimiestehtävissä toimivat henkilöt sekä oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia oman organisaationsa TVT-suunnitelman luomisessa ja päivittämisessä sekä koulun tvt-infrastruktuurin ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä. Osallistujat työskentelevät vuorovaikutuksellisesti omaan työhön sovellettavien tehtävien parissa ja siten kehittävät osaamistaan asiantuntijaverkostossa.

Mitä ja miten?

Sisällöt:                 

  • Tietostrategia osaamisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä
  • Koulun tvt-osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Oppilaitos ja rehtori verkossa – verkkoviestintä ja turvallinen digiympäristö
  • Verkon resurssit oppilaitosjohdolle: verkostoitumisen välineet ja tiedonlähteet
  • Oppilaitoksen tvt-infrastruktuuri ja se kehittäminen

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkokurssina. Kurssin keskiössä on Moodle-ympäristö, mutta koulutuksessa hyödynnetään myös erilaisia yleisesti saatavilla olevia sovelluksia, sosiaalista mediaa ja verkon palveluja sekä verkkokokousjärjestelmiä. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä.

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kurssin rahoittaa OPH EDE

Viimeksi päivitetty: 17.5.2017