Johda ihmistä muutoksessa – ihmislähtöisyys muutosten toteuttamisessa, 6 op

Toteutusajankohta: 25.4.2017, 9.5.2017, 8.6.2017, 30.8.2017, 19.9.2017 klo 9.00-15.00 | Pistä päivät kalenteriin.
Toteutusmuoto: Lähi- ja monimuotokoulutus
Toteutuspaikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö:
sirpa.kova[at]oulu.fi
puh. 0294 48 7416
Ilmoittautuminen: ILMOITTAUTUMINEN Vielä mahtuu muutama nopea mukaan! Ilmoittaudu nyt, viimeistään 31.3.2017 mennessä!
Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle?

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus), ammatillisen ja vapaan sivistystyön esimiestehtävissä toimivat henkilöt

Miksi

Koulutuksessa perehdytään muutosten toteuttamiseen ihmislähtöisestä näkökulmasta. Koulutuksessa tarkastellaan ihmisten muutoskäyttäytymistä ja lisätään osallistujien valmiuksia osallistaa ihmisiä muutoksiin. Osallistujat saavat lisää valmiuksia muutostilanteisiin liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja niihin reagoimiseen muutoksen toteuttamista edistävällä tavalla.

Mitä ja miten?

Sisällöt:

 • ihmislähtöisyys muutosten johtamisessa
 • yksilö muutoksessa
 • kohtaamisen taidot muutoksessa
 • muutokseen liittyvien tunteiden käsittely
 • yksilöiden ja organisaation muutoskyvyn eli resilienssin vahvistaminen
 • jaettu asiantuntijuus ja osallistaminen
 • kysyvällä johtamisella osallisuuteen
 • tiedonkulku ja viestintä muutostilanteissa
 • kannustava muutospuhe
 • tulkinnat ja väärinymmärrykset
 • sitouttamisen tavat
 • muutosvastarinta
 • vaikuttamisen keinot ja kehä
 • omat vahvuudet ja kehittämiskohteet muutosjohtajana

Koulutus sisältää viisi lähipäivää, verkkovideoalustuksia, soveltavia tehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Lähipäivissä ja tehtävissä osallistujat reflektoivat ja kehittävät omia valmiuksiaan ja toimintatapojaan johtaa oman oppilaitoksen muutosprosesseja ihmislähtöisesti. Tuotoksena osallistujat laativat itselleen muutoksen toteutussuunnitelman ihmislähtöisestä näkökulmasta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ILMOITTAUTUMINEN

Kurssin rahoittaa OPH EDE

Viimeksi päivitetty: 17.5.2017