Kieltä ja koulua viittomin - perusteet, 3 op

Toteutusajankohta: Koulutuspäivät: 27.9, 4.10 ja 11.10 klo 9.-15.00
Toteutusmuoto: Lähiopetus 
Toteutuspaikka: Oulu, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, p. 0294 487360
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä. (Osallistujapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)

Kenelle?         

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) opetuksen opetus- ja tukihenkilöstö. Osallistuminen ei edellytä viittomien osaamista.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia kehittää viittomakommunikaatiota käyttävien oppilaiden opetusta
  • antaa osallistujille valmiuksia toimia viittomia käyttävien lasten ja nuorten kanssa

Sisällöt:

Perustietoa viittomakommunikaatiosta ja viittomien käytöstä opetuksessa

  • Tukiviittomat opetuksen arjessa
  • Viitottu puhe – kenelle ja miten?
  • Viittomakieli opetuksessa
  • Viittomat oppimisen tukena – Job Shadowing

Miten?

Koulutus sisältää 3 työpajatyyppistä lähipäivää ja vertaistyöskentelyä. Lähipäivien opetusta tuetaan ohjatulla verkkotyöskentelyllä ja opetuksen yhteydessä toteutettavalla job shadowing –päivällä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylässä. Koulutuksessa käytetään käänteisen opetuksen periaatteetta sekä hyödynnetään videoitua tukiviittomamateriaalia ja julkista viittomiin liittyvää verkkomateriaalia. Tuotoksena on omaan työhön sovellettava tehtävä videopäiväkirjan muodossa.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 11.8.2017