Koulun kriisit ja niiden kohtaaminen, 6 op

Toteutusajankohta: 9.10.-10.12.2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 30.9.2017 mennessä. (Osallistujapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yleissivistävän ja ammatillisen perusopetuksen henkilöstölle.

Mitä?

Tavoite:

Koulutuksessa edistetään koulujen ja osallistujien kriisitietoisuutta sekä kriisien kohtaamisvalmiutta mm. kriisisuunnitelman kautta. Koulutuksen kaikki sisältöalueet peilataan osallistujien kokemuksiin ja kouluyhteisöjen käytänteisiin sekä vahvistetaan kriisien uhatessa tai tapahtuessa turvallisuutta ja hyvinvointia rakentavia toimintamalleja.

Sisällöt:

1.Kriisit koulussa ja niiden ennaltaehkäisy
2.Globaalit tapahtumat koulussa ja niistä aiheutuvat kriisit
3.Kriisisuunnitelma
4.Kriisitiedottaminen
5.Itsetuhoisuus
6.Traumatisoituneen tai surevan oppilaan, perheen ja työyhteisön kohtaaminen.

Miten?

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena ja osallistavana valtakunnallisena verkkokoulutuksena Topikin verkkokurssimallilla. Tuotoksena osallistujat laativat tai päivittävät koulunsa kriisisuunnitelmaa sekä kehittävät omia toimintatapojaan.

Kouluttaja: KM, kasvatuspsykologi, koulukuraattori Mira Talala

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 7.8.2017