Koulun kriisit ja niiden kohtaaminen, 6 op

Toteutusajankohta: 9.10.-10.12.2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen
ilmoittautuminen Kurssi on täynnä.

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yleissivistävän ja ammatillisen perusopetuksen henkilöstölle.

Mitä?

Tavoite:

Koulutuksessa edistetään koulujen ja osallistujien kriisitietoisuutta sekä kriisien kohtaamisvalmiutta mm. kriisisuunnitelman kautta. Koulutuksen kaikki sisältöalueet peilataan osallistujien kokemuksiin ja kouluyhteisöjen käytänteisiin sekä vahvistetaan kriisien uhatessa tai tapahtuessa turvallisuutta ja hyvinvointia rakentavia toimintamalleja.

Sisällöt:

1. Orientaatiojakso  9.-15.10.2017

2. Kriisit ja kriisitiedottaminen 16.10.-5.11.2017

3. Kriisien ennaltaehkäisy 6.-19.11.2017

4. Traumatisoituneen tai surevan oppilaan, perheen ja työyhteisön kohtaaminen 20.11.-3.12.2017

5. Palautejakso 4.-10.12.2017

 

Miten?

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena ja osallistavana valtakunnallisena verkkokoulutuksena Topikin verkkokurssimallilla. Tuotoksena osallistujat laativat tai päivittävät koulunsa kriisisuunnitelmaa sekä kehittävät omia toimintatapojaan. Jaksojen tehtävät voi suorittaa joustavasti jakson aikana omassa aikataulussa, yhtäaikaista läsnäoloa verkossa ei tarvita. 

Kouluttaja: KM, kasvatuspsykologi, koulukuraattori Mira Talala

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017