Koulu ja uudet mediataidot 6 op

Toteutusajankohta: 15.1. - 18.3.2018
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 25
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen
ilmoittautuminen Kurssi on täynnä.

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetushenkilöstölle.

Mitä?

Koulutuksessa tarkastellaan monilukutaitoa erityisesti ns. uusiin medioihin liittyvänä taitona, joissa keskeistä on osallisuus ja tuottaminen, jakaminen ja julkisuus. Uusien medioiden mukanaan tuomia positiivisia ja negatiivisia ilmiöitä pohditaan kasvatuksellisesta näkökulmasta ja osallistuja saa käytännön välineitä mediakasvatukselliseen ohjaukseen omassa työssään. Koulutuksen aikana on myös valtakunnallinen mediataitoviikko (5. - 11.2.2018), jonka aikana koulutukseen osallistuvat toteuttavat mediakasvatussession koulussaan. Osallistujia kannustetaan ilmoittautumaan myös Mediataitoviikkoon, jolloin saa ajankohtaisimmat vinkit omaan opetus-, kasvatus- tai ohjaustyöhön sekä tuoreimmat mediakasvatukselliset materiaalit.

Koulutuksen aikataulu ja sisältö:

1. viikko: Orientoitumista opiskeltavaan aiheeseen

2. - 3. viikko: Oppilaiden mediamaailma - valmistautumista mediataitoviikkoon

4. viikko: Valtakunnallinen mediataitoviikko

5. - 6. viikko: Kriittinen medialukutaito

7. - 8. viikko: Visuaalinen viestintä ja kuvanlukutaito

9. viikko: Palauteviikko

Miten?

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena ja osallistavana valtakunnallisena verkkokoulutuksena Topikin verkkokurssimallilla. Jaksojen tehtävät voi suorittaa joustavasti jakson aikana omassa aikataulussa.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 21.12.2017