Kuplia, valheita ja viettelyksiä – Verkkomedian turvallinen käyttö, 6op

Toteutusajankohta: 1-5/2018
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 30
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen, virpi.pietikainen[at]oulu.fi, p. 029 448 7367
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 30.12.2017 mennessä. (Osallistujapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) ja ammatillisen perusopetuksen opetus- ja tukihenkilöstölle.

Mitä?

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta ja osaamista verkkomedian turvalliseen käyttöön.

Sisällöt:

1. Nuorten netin käyttö ja verkon sosiaaliset ilmiöt
2. Informaatiovaikuttamisen mekanismit (esim.valemedia,vihapuhe,trollaus ja radikalisoituminen ilmiönä)
3. Keskeiset sosiaalisen median sovellukset ja palvelut
4.Turvallista verkonkäyttöä tukevat verkon resurssit
5. Perusteita tietoverkosta teknisenä ympäristönä sekä keskeiset turvallisuutta edistävät tekijät (esim. salattu ja salaamaton nettiyhteys, pilvipalvelujen toiminta)

6. Nettikiusaamisen ja nettiriippuvuus
7. Tietosuoja,yksityisyys,tietoturva ja tekijänoikeudet
8. Perusteita verkon opetuskäytön kontekstissa (kuvaaminen, jakaminen, ei-julkiset tiedot).

Miten?

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkko-opiskeluna Moodlessa. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan verkon palveluja ja sovelluksia (esim Google-työkalut, some-palvelut, appsit ja web-sovellukset). Osallistujien vuorovaikutusta tuetaan aktiivisella tutoroinnilla ja työhön sovellettavilla tehtävillä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2017