Luontoavusteinen pedagogiikka - PERUTTU

Toteutusajankohta: 8.-9.9.2017 (pe klo 17.30-20.00 ja la klo 9.-15.00)
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 15-20
Hinta: 300€ (+alv. 24%). Osallistujat vastaavat itse mahdollisista majoitus- ja matkakuluista.
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen
ilmoittautuminen PERUTTU

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatustehtävissä toimiville sekä muille teemasta kiinnostuneille.

Mitä?

Koulutuksen tavoiteena on:

  • antaa osallistujille valmiudet luontoavusteisen pedagogiikan hyödyntämiseen omassa opetustyössä
  • luoda valmiuksia hyödyntää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä
  • kehittää edelleen jo olemassa olevia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä
  • auttaa tukemaan oppilaiden hyvinvointia, tunnetaitoja, motivaatiota, vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, toimijuutta sekä oppimista

Sisällöt:

  • Luontoavusteisen pedagogiikan taustaa; Green Care toimintamalli ja peruselementit: luonto, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus
  • Mitä luontoavusteinen toiminta on?
  • Miten luontoavusteista pedagogiikkaa voi soveltaa oppimisessa/ eri oppiaineissa / tunnekokemusten synnyttämisessä / vuorovaikutuksen aikaansaamisessa / luokan ilmapiirin kehittämisessä / tunnetaitojen harjaannuttamisessa? Käytännön harjoituksia ja esimerkkejä

Miten?

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää (yht. 9 tuntia) Oulussa. Kouluttajana toimii FM, agrologi, ammatillinen erityisopettaja Outi Jäntti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

   
 

Viimeksi päivitetty: 4.9.2017