Minustako rehtori? Rehtorin tehtäviin kannustava koulutus, 6 op, 2017-2018

Toteutusajankohta: Koulutuspäivät:16.11, 4.12, 30.1, 21.2 ja 28.3
Toteutusmuoto: Lähiopetus klo 9.-15.00
Toteutuspaikka: Oulu, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, p. 029 448 7360
ilmoittautuminen Ryhmä on täynnä! Ilmoittautuminen 23.10.2017 mennessä. (Osallistujapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosjohdon tehtävistä kiinnostuneelle opetushenkilöstölle (ei perustutkinto-opiskelijoille). Koulutus toimii valmentavana koulutuksena johdon tehtäviin.

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva tämän päivän oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Olennaisena tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia oppilaitoksen johtajana. Koulutuksessa pyritään myös edistämään osallistujien (=tulevien rehtoreiden) verkostoitumista.

Mitä?

Sisällöt:

1. Oppilaitosjohtamisen toimintakenttä       

 • Asioiden ja ihmisten johtaminen oppilaitoksessa
 • Verkostot ja sidosryhmät rehtorin työn tukena
 • Johtajan ammatillinen kasvu ja kehittyminen

2. Oppilaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen johtaminen

 • Hyvät hallinnointikäytännöt
 • Rehtorin lainsäädännön abc
 • Talousjohtamisen perusteet
 • Rakenne- ja rahoitusuudistukset

3. Strateginen ja pedagoginen johtaminen oppilaitoksen arjessa

 • Strateginen ja pedagoginen johtaminen käytännössä
 • Osaamisen kehittäminen

  4. Henkilöstöjohtaminen oppilaitoksessa

  • Toimivan vuorovaikutuksen ja viestinnän perustekijät
  • Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen

  Miten?

  Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuotokoulutuksena. Siihen sisältyy viisi lähipäivää ja verkkotyöskentelyä koulutustehtävien parissa. Tehtävissä osallistujat arvioivat omaan johtajuuttaan (=itseään johtajana) sekä hahmottamat oppilaitosjohtajan tehtäväkenttää monipuolisesti.

  Huom! Koulutuksella saa korvattua rehtorin työhön pätevöittävästä  Johtaminen ja opetushallinto (25 op) koulutuksestamme ensimmäisen opintojakson!

   

  Oikeudet muutoksiin pidätetään.

   

  Koulutuksen rahoittaa OPH  
   

  Viimeksi päivitetty: 30.9.2017