Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot 2016 - 2017

 

Toteutusajankohta:

Lokakuu 2016 – Joulukuu 2017
Toteutusmuoto: Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: Koulutukseen valitaan 25 osallistujaa
Koulutuksen järjestäjä: Täydentävien opintojen keskus ja lääketieteellinen tiedekunta
Koulutuksen johtaja: Päivi Hirsso, LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, MBA, kouluttajalääkärin erityispätevyys, s-posti: paivi.hirsso(at)ppshp.fi
Yhteyshenkilö:

Täydentävien opintojen keskus: suunnittelija Riitta Nurkkala, puh. 0294 48 4168, s-posti: riitta.nurkkala(at)oulu.fi

Hakeminen koulutukseen:

Hakuaika on  päättynyt 29.5.2016. Seuraava haku vuoden kuluttua, huhti - toukokuussa 2017.

Koulutuksen hinta: 2800 euroa+ alv 24 %

Hae yhdeksättä kertaa järjestettäviin, erinomaista palautetta saaneisiin moniammatillisiin terveydenhuollon johtamisopintoihin. Kehitämme koulutusta kerta kerran jälkeen ja saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet. Koulutus käynnistyy lokakuussa 2016 ja kestää vuoden 2017 loppuun.

Osallistujien palautetta aikaisemmista koulutuksista  :

”Puhujien innostunut ja innostava suhtautuminen johtajuuteen, hyvä ammattitaito puhumiseen ja ryhmän vetämiseen sekä käytännönläheinen tulokulma aiheeseen.”

”Identiteetti esimiehenä kasvoi ison harppauksen eteenpäin. Oli hyvä kuulla eri vaiheessa esimiesuralla olevien kokemuksia..."

"Luennoitsijat korkeatasoisia asiantuntijoita. Meille tarjotaan parasta. Asiakokonaisuudet isoja ja paljon työstettävää omaa prossessointia aiheuttavia. Se lieneekin oppimisen ydintarkoitus. Tietämys lisääntyi."

"Lähipäivien jälkeen on joka kerta vakuuttuneempi siitä, että koulutuksen anti on juuri sitä, mitä on lähtenyt hakemaan, ja että sen avulla on mahdollisuus kehittyä kokonaisvaltaisessa johtamisessa."

"Luennoitsijan esitystapa toimi aihealueessa siten, että kiinnostus säilyi koko ajan. Olen kaivannut käytännön esimerkkejä, niitä tuli nyt. Keskusteluissamme sisällöstä ilmeni kuinka tyytyväisiä olimme saamaamme ohjaukseen."

”Kiitokset Mojosta, kurssi oli mielestäni hyvä ja hyödyksi työtehtävieni hoitamiseen, ts. käymisen arvoinen kurssi. Sivumennen sanoen, Mojo on tietämieni johtamiskoulutusten joukossa ainoa, jonka suhteen kaikkien tapaamieni kolleegoiden kokemus on, että juuri se kurssi oikeasti kannattaa käydä. Kiitos siis kurssista.”

”Puhutteleva ja intensiivinen kokonaisuus.”

Kenelle?

Moniammatilliset terveydenhuollon johtamisopinnot on suunnattu terveydenhuollon keskijohtajille, jotka työssään johtavat strategioiden toimeenpanoa ja toimivat erilaisissa kehittämisverkostoissa. Opintokokonaisuus syventää aikaisemmista johtamiskoulutuksista hankittua tieto- ja osaamispääomaa. Koulutus soveltuu myös johtotehtävissä jo toimiville, joilla ei ole aikaisempaa johtamiskoulutusta ja joiden osaamispääoma on karttunut käytännön johtotehtävissä. Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi perusjohtamisopintoihin osallistuneille johdon edustajille tai tehtäviin tulevaisuudessa hakeutuville.

Mitä ja miten?

Moniammatilliset terveydenhuollon johtamisopinnot ovat yliopistollista aikuiskoulutusta ja koulutus järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Koulutus on laadittu sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän muistion (OPM 2004) suositusten pohjalta. Koulutus tukee sosiaali- ja terveysjohtamisessa ajankohtaista muutoksen toimeenpanoa. Lisäksi opinnot lisäävät ja syventävät johtajien yhteistä arvoperustaa moniammatillisessa toimintarakenteessa ja osaamista henkilöstön, rakenteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot kestävät puolitoista vuotta ja koostuvat lähiopiskelusta, osallistujan työhön kytkeytyvistä soveltavista tehtävistä, kehittämistehtävästä sekä johtamisportfoliosta. Koulutuksessa hyödynnetään Optima-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne

Lähiopiskelujaksot (15 op)

Koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa, joihin sisältyy asiantuntijaluentoja, seminaarityöskentelyä sekä osallistujan työhön kytkeytyviä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy yhden päivän kehittämistehtäväseminaari.

Kehittämistehtävä ja portfolio (15 op)

Kehittämistehtävä (10 op) liittyy kiinteästi osallistujan omalla työpaikalla tehtävään johtamistyöhön. Portfoliotyöskentely (5 op) mahdollistaa itsereflektion ja kehittymisen johtajana. Johtamisportfoliossaan osallistuja tarkastelee oppimistaan omien työtehtävien kautta.

Lähiopiskelujaksojen ohjelmat 

I jakso        
Johtaja strategioiden ja toimivien johtamisyhteyksien toteuttajana ja kehittäjänä
Aika:          
6. - 7.10.2016
Paikka:        6.10. Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu; 7.10. Oulun Taidemuseo, kokoustila Satula

 • Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö sekä Optima-oppimisympäristön käyttö, koulutuksen johtaja Päivi Hirsso
 • Asiantuntijaorganisaation johtaminen - Strategia johtamisen välineenä
 • Johtaja eri intressiryhmien edustajana, koulutuksen johtaja Päivi Hirsso

II jakso        
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja tulevaisuuden palvelun tarpeet
Aika:          
17. - 18.11.2016
Paikka:        Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu

 • Tiedolla johtaminen työyksikössä ja kansallisella tasolla
 • Sote-järjestelmän muutos
 • Kehittämistehtävien ohjaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö

III jakso      
Henkilöstöpääoman kehittäminen
Aika:          
9. - 10.2.2017
Paikka:        Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu

 • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen osana kokonaisjohtamista
 • Itsensä johtamisesta systeemitason hahmottamiseen
 • Johtaja työhyvinvoinnin kehittäjänä - hyvinvointi tuottavuuden tekijänä

IV jakso      
Arvostava läsnäolo ja kannustava ote johtamisessa
Aika:           
16. - 17.3.2017
Paikka:         Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu

 • Arvostava läsnäolo ja kannustava ote johtamisessa

V jakso      
Palveluiden kehittäminen ja arviointi
Aika:          
11. - 12.5.2017
Paikka:        Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu

 • Terveydenhuollon kustannusten hallinta:
  Osaoptimoinnista vaikuttavuuteen ja terveyshyötyyn - terveyspalvelujärjestelmän rahoituksen näkökulma
  Talouden johtaminen toimintayksikössä - kustannusvaikuttavaa integraatiota ja ostamista
 • Toimintaa kehittämällä paremmat palvelut:
  Inhimillisesti tehokas sairaala
  Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi (prosessien asiakaslähtöisyys)
 • Kehittämistehtävien ohjaus

Kehittämistehtäväseminaari
Aika:            Syyskuu 2017
Paikka:         Varmistuu myöhemmin

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2017