Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot 2017 - 2018

Toteutusajankohta:

Lokakuu 2017 – Joulukuu 2018
Toteutusmuoto: Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: Koulutukseen valitaan 25 osallistujaa
Koulutuksen järjestäjä: Täydentävien opintojen keskus ja lääketieteellinen tiedekunta
Koulutuksen johtaja: Marjo Suhonen, dosentti (hallintotiede), TtT, yliopistonlehtori (terveyshallintotiede), Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, s-posti: marjo.suhonen(at)oulu.fi
Yhteyshenkilö:

Täydentävien opintojen keskus: Riitta Nurkkala, HM, suunnittelija, puh. 0294 48 4168, s-posti: riitta.nurkkala(at)oulu.fi

Hakeminen koulutukseen:

Hakuaika on päättynyt 28.5.2017.
Hakulomaketta täyttäessäsi käytä Firefox- tai Explorer-selainta.

Koulutuksen hinta: 2900 euroa (+ alv 24 %, 696 e)

Hae kymmenettä kertaa järjestettäviin, erinomaista palautetta saaneisiin moniammatillisiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopintoihin. Kehitämme koulutusta kerta kerran jälkeen ja saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet. Koulutus käynnistyy lokakuussa 2017 ja kestää vuoden 2018 loppuun.

Osallistujien palautetta aikaisemmista koulutuksista  :

"Luennoitsijat korkeatasoisia asiantuntijoita. Meille tarjotaan parasta. Asiakokonaisuudet isoja ja paljon työstettävää omaa prossessointia aiheuttavia. Se lieneekin oppimisen ydintarkoitus. Tietämys lisääntyi."

"Lähipäivien jälkeen on joka kerta vakuuttuneempi siitä, että koulutuksen anti on juuri sitä, mitä on lähtenyt hakemaan, ja että sen avulla on mahdollisuus kehittyä kokonaisvaltaisessa johtamisessa."

"Luennoitsijan esitystapa toimi aihealueessa siten, että kiinnostus säilyi koko ajan. Olen kaivannut käytännön esimerkkejä, niitä tuli nyt. Keskusteluissamme sisällöstä ilmeni kuinka tyytyväisiä olimme saamaamme ohjaukseen."

”Kiitokset Mojosta, kurssi oli mielestäni hyvä ja hyödyksi työtehtävieni hoitamiseen, ts. käymisen arvoinen kurssi. Sivumennen sanoen, Mojo on tietämieni johtamiskoulutusten joukossa ainoa, jonka suhteen kaikkien tapaamieni kolleegoiden kokemus on, että juuri se kurssi oikeasti kannattaa käydä. Kiitos siis kurssista.”

"Hyvät keskustelut johtamiseen liittyvistä ilmiöistä, muutenkin kaiken kaikkiaan monipuolinen lähestymistapa asiaan. Kävimme läpi teoriaa ja ihan lähiesimiestyössä eteen tulevia haasteita. Esille tuli, kuinka me loppujen lopuksi ihmisinä olemme erilaisia, suhtaudumme asioihin eri tavalla jne., ja kuinka se vaikuttaa työyhteisöihin ja johtamiseen."

Kenelle ja mitä?

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon keskijohtajille.

Palvelujen toimintaympäristö muuttuu nyt erittäin nopeasti. Koulutus antaa johtajille ajankohtaista tukea SOTE-uudistukseen liittyvien muutosprosessien läpiviemiseen. Koulutus antaa myös keinoja johtajana vastata näihin tarpeisiin sekä aktiivisesti kehittää omaa johtajuutta. Kouluttajina ovat sekä kokeneet tutkijat että pitkään vaativaa johtamistyötä tehneet asiantuntijat.

Miten?

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus järjestää nyt jo kymmenettä kertaa erinomaista palautetta saaneet opinnot. Koulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä, ja siinä hyödynnetään myös yhteisöllistä oppimista ja vertaisryhmätyöskentelyä toisten johtajien kanssa. Koulutus käynnistyy lokakuussa 2017 ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Koulutus koostuu viidestä Oulussa järjestettävästä kahden päivän lähiopintojaksosta ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutukseen valitaan 25 osallistujaa.
Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot ovat Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja koulutus järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa on vahva kytkös uusimpaan johtamis- ja organisaatiotutkimukseen, minkä myötä tietoon perustuva johtaminen nousee keskiöön. Opinnot lisäävät ja syventävät johtajien yhteistä arvoperustaa moniammatillisessa toimintarakenteessa sekä osaamista henkilöstön, rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä.
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja opintojen kesto on puolitoista vuotta. Opinnot koostuvat lähitapaamisista, osallistujan työhön kytkeytyvistä soveltavista tehtävistä, osallistujan oman organisaation muutostarpeisiin perustuvasta kehittämistehtävästä sekä johtamisportfoliosta. Koulutuksessa korostuu yhteisöllinen oppiminen ja vertaisryhmätyöskentely. Siinä hyödynnetään myös Optima -oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Lähiopiskelujaksot (15 op)

Koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa, joihin sisältyy asiantuntijaluentoja, vertaisryhmätyöskentelyä sekä osallistujan työhön kytkeytyviä yksilöllisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy yhden päivän kehittämistehtäväseminaari.

Kehittämistehtävä ja portfolio (15 op)

Kehittämistehtävä (10 op) liittyy kiinteästi osallistujan omalla työpaikalla tehtävään johtamistyöhön. Portfoliotyöskentely (5 op) mahdollistaa itsereflektion ja kehittymisen johtajana. Johtamisportfoliossaan osallistuja tarkastelee oppimistaan omien työtehtävien kautta.

Lähiopiskelujaksojen ohjelmat 

I jakso        
Moniammatillisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Aika:          
Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:        Ilmoitetaan myöhemmin

 • Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö sekä Optima-oppimisympäristön käyttö
 • Moniammatillisen yhteistyön johtaminen
 • Kompleksisuusajattelu
 • Asiakaslähtöisyys

II jakso        
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Aika:          
Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:        Ilmoitetaan myöhemmin

 • Tiedolla johtaminen SOTE-uudistuksessa - case
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
 • Kehittämishankkeiden ohjaus

III jakso      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutosprosessissa
Aika:          
Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:        Ilmoitetaan myöhemmin

 • Muutosprosessit sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja kehittäminen
 • Johtaja työhyvinvoinnin kehittäjänä - hyvinvointi tuottavuuden tekijänä

IV jakso      
Itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot johtamisessa
Aika:           
Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:         Ilmoitetaan myöhemmin

 • Itsensä johtamisesta systeemitason hahmottamiseen
 • Arvostava läsnäolo ja kannustava ote johtamisessa
 • Neuvottelutaito

V jakso      
Johtamisen välineitä uudistuvassa SOTE:ssa
Aika:          
Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:        Ilmoitetaan myöhemmin

 • Talouden johtaminen toimintayksikössä - kustannusvaikuttavaa integraatiota ja ostamista
 • Lean-johtaminen
 • Projektien johtaminen
 • Kehittämishankkeiden ohjaus

Koulutuksen päätösjuhla
Aika:            Syyskuu 2018
Paikka:         Varmistuu myöhemmin

 • Kehittämistehtävien esittelyä
 • Yhteinen ruokailu

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutusmaksu

Koulutusohjelman hinta on 2900 eur (+ alv 24 %, 696 eur). Kaikista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakevien keskijohtajien tausta voi olla hyvin erilainen: koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa johtamiskoulutusta tai tulla syventämään aiempaa tieto-taitoa. Koulutuksen hakuaika on päättynyt 28.5.2017.

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017