Monilukutaito ja kielitietoisuus koulun toiminnassa (6 op)

Toteutusajankohta: 9.10. -10.12.2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkokoulutus, ei lähitapaamisia
Toteutuspaikka: Moodle
Osallistujamäärä: 25
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen, Tarja Tervola
Ilmoittautuminen:

TÄYNNÄ. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle:           

Koulutus on tarkoitettu esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetushenkilöstölle.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö:

Koulutuksessa avataan ja pohditaan monipuolisesti monilukutaitoa ja kielitietoisuutta: mitä uutta ne tuovat kouluun, opetukseen ja oppimiseen sekä sitä, mitä opettajan kehittymis- ja osaamistarpeita ne nostavat esiin. Monilukutaitoa ja kielitietoisuutta tarkastellaan eri oppiaineiden kohdalla sekä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Tavoitteet:

  • ymmärtää multimodaalisten tekstien luovia ja sosiaalisia ulottuvuuksia
  • tutustua uusiin kirjoitustaitoihin erityisesti osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta
  • pohtia monikielisyyttä ja sen hyödyntämistä osana koulutyötä
  • ymmärtää kielen merkityksen oppimisessa ja yhteiskuntaan osallistumisessa
  • kehittää omaa monilukutaitoaan ja kielitietoisuuttaan ja saada välineitä niiden huomioimiseen ja soveltamiseen työssä.

Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä.

Aikataulu ja sisältöteemat:

Ilmoitetaan elokuussa 2017
 

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
   

Viimeksi päivitetty: 14.8.2017