Opetus ja kasvatus

EDE on ollut mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä opetusalan hankkeissa , joissa  on kehitetty  opetustoimien seutukunnallista yhteistyötä , oppilaitosten käytänteitä ja arkipäivän toimintaa sekä tuettu oppilaitosten kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeissa on pureuduttu opettajien osaamisen kehittämiseen, mentortoimintaan, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, laadun arviointiin ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Etsitkö kumppania opetusalan  kehittämishankkeeseesi?  Tarjoamme mielenkiintoisia mahdollisuuksia liittyä mukaan tulevaisuuden oppilaitosten kehittämiseen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.  Meillä on sisällöllisen osaamisen lisäksi vahva rahoituslähteiden tuntemus sekä kokemus hankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Ota yhteyttä!

Opetus- ja kasvatusalan kehittämishankkeet:

Maakunnan kehittämisraha / Pohjois-Pohjanmaan liitto


Osaava-hankkeet:

EU-hankkeet:


OPH:n rahoittamat oppilaitosten kehittämishankkeet:


KV-hankkeet:

  • Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster students' agency and collaborative learning (DIYLab)
  • Serious Sports
  • Comenius Regio

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017