Opetushallinnon tutkinto, 15 op

Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa saavuttaa perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa edellytetty kelpoisuus rehtorin tehtävään.

Järjestämme Täydentävien opintojen keskuksessa Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksia. Tutkintoon sisältyy kaksi kirjallista kuulustelua (A- ja B-osa). Tutkinnon sisältöalueet ovat: A-osassa julkisoikeuden perusteet ja yleis- ja kunnallishallinto sekä B-osassa opetusalan hallinto, henkilöstöhallinto ja taloushallinto. Lisätietoja tutkinnosta löytyy OPH:n sivulta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto

Tenttipäivät

v. 2017

18.10.2017 klo 12.00

15.11.2017 klo 12.00

13.12.2017 klo 12.00

v. 2018

24.1.2018 klo 12.00

21.2.2018 klo 12.00

22.3.2018 klo 12.00

18.4.2018 klo 12.00

16.5.2018 klo 12.00

13.6.2018 klo 12.00

 

 


Sirkka Myllys
p. 029 4487 301

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017