GeoProsPD 2014-2015

TOTEUTUSAJANKOHTA: 3.6.2014– 10.12.2015
TOTEUTUSMUOTO: Oppisopimustyypinen: lähiopetusjaksot oppimistehtävineen, työstä ja työssäoppiminen sekä kehittämistehtävän laatiminen
TOTEUTUSPAIKKA: Oulu ja kaivospaikkakunnat
OSALLISTUJAMÄÄRÄ: Koulutukseen on valittu 26 osallistujaa
KUSTANNUKSET:

Koulutuksen kustantaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja lisäksi peritään 300 euron osallistumismaksu. Matkat ja majoitukset kustantaa osallistuja tai yritys.

YHTEYSHENKILÖ:

Pirjo Luoma-aho
pirjo.luoma-aho[at]oulu.fi
p. 0294 487380, 0400 192369
Täydentävien opintojen keskus PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO

KOULUTUKSEEN HAKU:

Koulutus on alkanut. Osallistujat on valittu.

Kenelle

Koulutus sopii kaivos- ja kaivannaislalla työskenteleville sekä niihin läheisesti liittyvien yritysten tai organisaatioiden henkilöstölle. Osallistujilta edellytetään kaivannaisalaan liittyvää soveltuvaa yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä riittävää luonnontieteellistä koulutusta ja osaamista. Osallistujalla tulee olla työpaikka sekä työpaikkaohjaaja koulutuksen ajan, sillä merkittävä osa koulutuksesta toteutuu työssä ja työstä oppimisena.

Sisältö

Koulutus noudattaa kaivoksen elinkaariajattelua ja sen keskeiset teemat ovat:

  • geologia ja mineralogia
  • rikastustekniikka
  • ympäristö, turvallisuus ja lainsäädäntö
  • talous ja johtaminen

Miten

GeoProsPD on työn ohessa suorittettava noin 2-vuotinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus toteutetaan 1-2 päivän lähiopetusjaksoina, yhteensä 12 päivää. Lähiopetusjaksot sisältävät oppimis- ja etätehtäviä. Jaksot järjestetään Oulussa ja kaivospaikkakunnilla.  Yritykseltä tai organisaatiolta edellytetään, että se osoittaa osallistujalle työpaikkaohjaajan, joka toimii osallistujan oppimisen tukena työpaikalla.

Koulutukseen sisältyy omaan työhön ja yritykseen tai organisaatioon liittyvä kehittämishanke, joka toimii työssä oppimisen ytimenä. Kehittämishankkeen käynnistämiseen ja toteutukseen osallistuja saa ohjausta omalta työpaikkaohjaajaltaan sekä koulutuksen järjestäjän nimeämältä asiantuntijaohjaajalta.

Koulutuksen johtajina toimivat: tutkimusprofessori Leena Yliniemi, Oulun yliopisto sekä tutkimusprofessori Seppo Gehör, Oulun yliopisto.

Kouluttajina toimivat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten sekä organisaatioiden asiantuntijat. GeoProsPD -ohjelman suorittaneilla geologeilla on mahdollisuus hakea European Federation of Geologists- järjestön kansainvälisesti arvostettua EurGeol- nimikettä

 

Viimeksi päivitetty: 17.2.2015