Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2018 - 2021 OULU

 

Toteutusajankohta: suunniteltu alkavaksi vuoden 2018 aikana
Toteutusmuoto: Pääasiallisesti lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: 20-22 osallistujaa
Hinta: Koulutustiedot julkaistaan myöhemmin
Yhteyshenkilö: Bärbel Fink
Ilmoittautuminen:

Ota yhteyttä (barbel.fink@oulu.fi), jos olet kiinnostunut koulutuksesta.

 

Mitä

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttävänä terapeuttina kaikenikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueita ovat mm. mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä lasten ja nuorten tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa.

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutus antaa yksilöterapeutin pätevyyden.

Koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen kuuluu lähiopetusta (teoria ja kliiniset seminaarit, työnohjaus, koulutusterapia) sekä itsenäistä työskentelyä (perehtyminen kirjallisuuteen, pienryhmätyöskentely, kirjallisia tehtäviä ja opinnäytetyö). Lähiopetusta järjestetään Oulussa. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi kaksi kahden päivän internaattijaksoa sopivassa paikassa Oulun seudulla.

Itsenäistä monimuototyöskentelyä varten käytössä on OPTIMA verkkoympäristö. Osallistujat saavat opastusta verkkoympäristön käyttöön.

Lue lisää koulutusohjelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä, toteutustavasta ja hinnasta koulutusesitteestä (julkaistaan myöhemmin).

Kenelle

Koulutusohjelma on työn ohella suoritettava täydennyskoulutus ammattilaisille. Koulutusohjelman suorittaminen tarkoittaa sitoutumista 3,5 vuodeksi eteenpäin, joten hakijan on tärkeä arvioida, salliiko hänen elämän- ja työtilanne paneutumista koulutukseen.

Edellytys psykoterapeuttikoulutukseen hakemiselle ovat soveltuva pohjakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa asiakastyössä valmistumisen jälkeen. Tiedot hyväksytyistä pohjakoulutuksista ja Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusta koskevista säännöistä löytyvät täältä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi hakijoilta edellytetään mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman prosessinominaisuudesta johtuen AHOT-menettely (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) ei ole käytössä. Myös alan koulutusta omaavat, esim. perhe- ja pariterapeutit, joutuvat suorittamaan koulutusohjelman kokonaisuudessaan yksilöterapeutin pätevyyden saamiseksi.

Miten

Koulutus on suunniteltu alkavaksi vuoden 2018 aikana.
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut koulutuksesta - ilmoitamme sinulle, kun haku avautuu.

Koulutusohjelmasta antaa lisätietoa:

Bärbel Fink, barbel.fink(at)oulu.fi, puh.0294 487302

Postitusosoite:

Oulun yliopisto / TOPIK, PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 18.12.2017