Murrosikäisenä kahden kulttuurin välissä -online, 6 op

Kenelle?

Perusasteen, lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö: opettajat, opinto-ohjaajat, koulunkäynninohjaajat ja -avustajat, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa.

 

Miksi?

Koulutus lisää opetushenkilöstön ymmärrystä erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä kehittyvän lapsen ja nuoren identiteetin rakentumisesta ja sen tuomista haasteista, sekä antaa opettajalle tietoa ja välineitä positiivisen minäkuvan tukemiseksi koulussa.

 

Mitä ja miten?

Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä.


Koulutuksen sisällöt ja jaksotus:

Orientaatio (1 viikko, 10.9. - 16.9.2018)
 
Jakso 1: Murrosiän kehitysteemat (2 viikkoa, 17.9. - 30.9.2018 )

  • Murrosikä kehityspsykologisena ikäkautena
  • Kiintymyssuhde-näkökulma itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen taustalla
  • Itsetunto, minäkuva ja identiteetti murrosiän kehitysteemoina
  • Itsetunnon ja tunne-elämän tukeminen koulumaailmassa

Jakso 2: Identiteetti ja seksuaalisuus (4 viikkoa, 1.10. - 28.10.2018)

  • Kulttuuri-identiteetti ja sen rakentuminen
  • Murrosikäinen nuori kahden kulttuurin välissä
  • Seksuaalisuus eri kulttuureissa ja uskonnoissa

Jakso 3: Kunniaväkivalta ja traumat (2 viikkoa, 29.10. - 11.11.2018):

  • Kunniaväkivalta
  • Traumatisoitunut lapsi ja nuori

Palauteviikko (12.11. - 18.11.2018)
 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

Kurssin rahoittaa OPH