Tekniikka ja teollisuus

Tekniikan alalle suunnittelemme ja toteutamme täydennyskoulutusta esimerkiksi kaivos- ja kaivannaisalalta, rakentamistekniikasta sekä ydinvoimatekniikasta. Lisäksi toteutamme räätälöityä koulutusta yritysten tilausten ja toimeksiantojen pohjalta. Vierellä olevasta Tekniikka ja teollisuus -valikosta klikkaamalla pääset tutustumaan täydennyskoulutustarjontaamme.

Yhteydenotot: Pirjo Luoma-aho, pirjo.luoma-aho(at)oulu.fi, p. 029 4487380 (kaivannaisala) ja Mikko Halttunen, mikko.v.halttunen(at)oulu.fi, p. 029 4487304 (muut tekniikan alan koulutuspalvelut). 

Seuraavassa lyhyesti kuvausta palveluistamme

1. TEKNIIKAN ALAN TÄYDENNYSKOULUTUS

Kaivos- ja kaivannaisalalla on järjestetty  GeoPros PD-(Professional Development) erikoistumis- ja täydennyskoulutusohjelmia jo useiden vuosien ajan. Uusi GeoPros-ohjelma 2017  painottuu ympäristötekniikkaan (mm. vesi- ja patoasiat, rikastushiekka-altaat, pohjarakenteet ja rakenteet yleensä, kiertotalous). Kaivos- ja kaivannaisalan täydennyskoulutukseen Oulun yliopistolla on monialaisena yliopistona erinomaiset mahdollisuudet. Yliopistossa on kaivannaisalan tiedekunta (englanniksi Oulu Mining School) sekä sen asiantuntemusta täydentämässä mm. luonnontieteen, prosessi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan tuotantotalouden ja kauppakorkean koulutusalat.

GeoPros PD- ohjelma rakentuu sisällöltään kaivoksen elinkaaren mukaisesti.  Tavoitteena on ammatillisen pätevyyden syventäminen ja laajentaminen. Koulutus soveltuu monenlaisissa työtehtävissä toimiville, joiden työ sivuaa kaivos- ja kaivannaisalaa. Palautteita ohjelmaan osallistuneilta: ” Hyvä, että tällainen järjestetään. Kattava läpileikkaus kaikkiin toimintoihin, mikä liittyy teemaan. Kaivosvierailut antoisat.” Hyvää ”tutustuminen alan ammattilaisiin ja asioiden käsittely yhdessä”.

Tekniikan alan täydennyskoulutustarjonta on laajentunut ydinvoimatekniikkaan.  Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pyhäjoelle kasvattaa ydinvoimatekniikan osaajien kysyntää erityisesti Pohjois-Suomessa. Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä tarvitaan ydinvoimalan elinkaaren jokaista vaihetta varten sekä voimalassa että sille palveluita ja tuotteita toimittavissa yrityksissä.

 2. YRITYSKOHTAISET, RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Tekniikan alan tiimimme tekee yritysten toimeksiantojen ja tilausten pohjalta räätälöityjä koulutuksia, jotka on suunnattu vain ko. yrityksen tai muun työnantajan henkilökuntaan kuuluville. Yhteydenotot: Mikko Halttunen, mikko.v.halttunen(at)oulu.fi, p. 029 4487304.

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017