Oppia kuvin ja selkokielellä, 3op

Toteutusajankohta: 1.2., 20.2 ja 15.3.2018 klo 9.-15.00
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Yliopisto, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, 029 448 7360
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 25.1.2018 mennessä

Kenelle?         

Kohderyhmänä on ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö (myös koulunkäynninohjaajat), joka työskentelee erityisen tuen oppilaiden parissa.

Mitä?

 Tavoitteet

  • perehtyä selkokieleen ja selkopuheen mahdollisuuksiin
  • perehtyä visualisoinnin merkitykseen kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tukena
  • antaa valmiuksia lähikoululle vastata niiden oppilaiden tarpeisiin, joilla on vaikeuksia kommunikaatiossa

Sisällöt

  • 1.2.2018    Selkokieli (kirjoitettu selkokieli, selkopuhe, selkokielen mahdollisuudet), Susanna Lähteenmäki, Valteri
  • 20.2.2018  Visualisointi, kuvat ja selkopuhe, Riikka Pesonen, Valteri
  • 15.3.2018 Työpaja: Selkomateriaalia, sosiaaliset tarinat jne. , Riikka Pesonen, Valteri

Miten?

Koulutus sisältää kolme lähipäivää. Päivien aikana harjoitellaan kirjoitetun selkokielen ja selkopuheen käyttöä vuorovaikutustilanteissa kohtaamisen ja läsnäolon mahdollistajana. Kommunikointia ja toiminnanohjausta opetellaan tukemaan myös kuvien avulla. Lisäksi  valmistetaan soveltuvaa materiaalia

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 11.12.2017