Opettaja luotsina - monialaisista oppimiskokonaisuuksista laaja-alaiseen osaamiseen -online 10 op

Toteutusajankohta: 11.1.2016 − 24.4.2016
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus. Koulutuksessa  ei ole lähitapaamisia.
Toteutuspaikka:  -
Osallistujamäärä: 25
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen, Paula Vaskuri
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Verkkokoulutuksistamme sanottua:

"Erittäin hyvin ja mielenkiitoisesti toteutettu koulutus, kiitos! Sopivasti teoriaa, paljon käytönnön oppimista ja sujuvasti omaan työhön sovellettavaa sisältöä."

 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilöstölle. Koulutukseen voi mielellään osallistua henkilöitä samasta työyhteisöstä.

Miksi?

Koulutuksessa yhteistyötä tehden, suunnittelemalla, kokeilemalla ja kehittämällä monialaisia oppimisprojekteja opiskelijat saavat käytännön kokemusta, tietoa ja osaamista uuden opetussuunnitelman edellyttämästä opetuksen eheyttämisestä sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittämisestä.

Tavoitteena on myös edistää opettajien oppiaine- ja koulurajat ylittävää yhteistyötä ja valtakunnallista verkostoitumista.

Mitä ja miten?

Koulutuksessa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä, monialaisia opetuskokonaisuuksia. Opettajat suunnittelevat pareittain tai pienissä ryhmissä eri oppiaineiden sisältökokonaisuuksia, jotka he myös toteuttavat ja arvioivat kouluissaan oppilaiden kanssa. Opetuskokonaisuuksien suunnittelu aloitetaan muodostamalla projektiryhmät/parit, jonka jälkeen yhdessä ohjatusti tehdään suunnitelma, joka toteutetaan ja arvioidaan. Kehittämistyölle tehdään myös jatkosuunnitelma.

Projektit voidaan toteuttaa tekemällä yhteistyötä toisten opettajien kanssa joko paikkakunnasta riippumatta verkossa, oman koulun sisällä, kunnan/kaupungin sisällä tai itsenäisesti (esim. luokanopettaja voi yhdistellä eri oppiaineita).  Opiskelussa edetään ohjatusti jaksoittain, laaditun aikataulun mukaisesti. Koulutuksessa järjestetään neljä teemawebinaaria sekä loppuwebinaari Adobe Connect -verkkokokousympäristöä käyttäen.

Keskeiset sisällöt ja koulutuksen eteneminen:

  • Orientoituminen opiskeluun sekä johdatus aiheeseen ja koulutuksen työtapoihin
  • Yhteistyöryhmien muodostaminen ja oppimisprojektien suunnittelu
  • Suunnittelu etenee vaiheittaisesti webinaarien tukemana seuraavin aihekokokonaisuuksin: OPS2016 ja laaja-alainen osaaminen, 21. vuosisadan taidot, ilmiöpohjainen oppiminen, opettajien yhteistyö sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien ohjaus ja arviointi
  • Monialaisen, ainerajat ylittävän opetuskokonaisuuden toteuttaminen
  • Oppimisprojektin tulosten esittely ja arviointi sekä jatkosuunnitelma

Työskentely tapahtuu käyttäen monipuolisesti verkon palveluita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisessä työskentelyssä.

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Kurssin rahoittaa OPH EDE

 

Viimeksi päivitetty: 18.8.2016