Pedagogiset asiakirjat - miten kirjoitan oppilaasta? -verkkokoulutus, 5op

Toteutusajankohta: 11.1 - 1.3. 2018 (AC-välitteinen aloitusluento 11.1. klo 15-15.45. Luento tallennetaan.)
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, 029 448 7360
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 31.12.2017 mennessä (Huom! Ryhmä on täynnä!)

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu esi-ja perusopetuksen opetushenkilöstölle.

Mitä?

 Tavoitteet

 • ohjata opetushenkilöstöä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimisessa
 • syventää oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvää osaamista uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti
 • oppia asettamaan yksilöllisiä, selkeitä, realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita oppimiselle
 • tuoda oppilaan ja huoltajan osallisuus sekä oppilaan oma ääni näkyväksi pedagogisissa asiakirjoissa

Sisältö

 1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
  • Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat
  • Orientaatio oppilaasta kirjoittamiseen
 2. Oppilaan ja huoltajan osallisuus pedagogissa prosesseissa
  • Oppilaslähtöinen kirjoittaminen
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin
 3. Sanat identiteetin rakentajina
  • Sanat ja identiteetti, kielenkäyttö
  • Oppilaan toiminnan kuvaaminen
 4. Lapsen oman äänen näkyväksi tekeminen
  • Oppilaan vahvuuksien kirjaaminen, pois ongelmakeskeisyydestä
  • Lapsen kokonaistilanteen kuvaaminen

Miten?

Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä videoalustuksista ja oppimistehtävistä. Koulutettavien työskentelyä ohjataan vuorovaikutteisesti verkkoympäristössä pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen liittyvien oppimistehtävien välityksellä. Koulutuksessa perehdytään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja siihen liittyviin asiakirjoihin käänteisen opetuksen periaatteella.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 18.12.2017