PERHE- JA PARIPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 60 OP 2014-2017

Toteutusajankohta: Kevät 2014 - syksy 2017
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: 16
HINTA: 14 500 €
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

Ilmoittautuminen:

Täytä hakulomake 30.10.2013 mennessä.

KOULUTUSESITE: Perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus 60 op

 

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Perheterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. Tällöin tavoitteena on muuttaa mielipahaa ja psyykkisiä oireita lisääviä ja näitä ylläpitäviä perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. Perheterapiassa on useita eri menetelmiä, joiden käyttöalueet vaihtelevat hoidettavan ongelman ja perheen oman näkemyksen mukaan. Perheitä ei siis lähestytä menetelmäkeskeisesti, vaan menetelmä sopeutetaan hoitotilanteeseen sopivaksi. Suomalaisissa perheterapiakoulutuksissa on korostettu usean eri perheterapiamenetelmän opettamista, jotta terapeutilla olisi valmiudet kohdata erilaisista ongelmista kärsiviä perheitä sellaisella tavalla ja menetelmällä, joka kulloinkin on tarkoituksenmukainen ja jonka lähestymistavan perheen on helppo ymmärtää ja hyväksyä.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena soveltuu ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 60 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, omaa koulutusterapiaa (ryhmämuotoinen), asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään pääsääntöisesti Oulussa.

Koulutus alkaa keväällä 2014.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017