PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 76 OP 2014-2018

Toteutusajankohta: Syksy 2014 - kevät 2018
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: 12
Hinta: 14 000 €
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

Ilmoittautuminen:

HUOM! YKSI KOULUTUSPAIKKA JÄLJELLÄ. Täytä hakulomake 30.8.2014 mennessä.

koulutusesite: Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus 76 op

 

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykoanalyyttisen psykoterapeuttikoulutuksen viitekehyksenä on psykoanalyyttinen teoria, jonka ymmärtäminen ja hyödyntäminen terapeuttisessa työssä vaatii terapeutilta työhön soveltuvuuden lisäksi riittävää omaa psykoterapiaa ja ohjattua terapiatyötä. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Niiden luonteeseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteissa syntyneet häiriöt, traumat ja puutteet, jotka eri tavoin toistuvat myöhemmin elämässä aiheuttaen psyykkisiä ongelmia. Psykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja korjaamaan häiriöiden seurauksia sekä käynnistämään pysähtynyttä psyykkistä kasvua. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen terapiamenetelmän oppiminen. Menetelmä pohjautuu psykoanalyyttiseen teorianmuodostukseen Freudista ja Lacanista interpersoonallisiin suuntauksiin ja menetelmän vaikuttavuudesta saatuun näyttöön mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelma antaa valmiudet hoitaa psykoottisia, rajatilatasoisia, sekä neuroottisia ja somaattisesti oireilevia potilaita

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena soveltuu ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 76 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, työnohjausta, omaa koulutusterapiaa, asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa syksyllä 2014.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017