Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus 80 op 2014-2018 (lapset ja nuoret)

Toteutusajankohta:

Syksy 2014 - kevät 2018

Toteutusmuoto:

Lähiopetus

Toteutuspaikka:

Oulu

Osallistujamäärä:

9 - 12

Hinta:

11 500 - 15 500 (riippuu osallistujamäärästä)
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

Ilmoittautuminen:

Täytä hakulomake 31.1.2014 mennessä.

Koulutusesite:

Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (lapset ja nuoret)

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykodynaaminen lasten ja nuorten hoitamiseen keskittyvä psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eri tasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen (tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa).

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena soveltuu ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 80 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, työnohjausta, omaa koulutusterapiaa, asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa syksyllä 2014.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017