Psykologista silmää ja kannustavaa otetta johtamiseen, 6 op

Toteutusajankohta: Koulutuspäivä: 15.11, 12.12, 16.1, 21.2. ja 21.3 klo 9.-15.00
Toteutusmuoto: Lähikoulutus
Toteutuspaikka: Oulun yliopisto / Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila
satu.soila[at]oulu.fi
puh. 0294 48 7360
Ilmoittautuminen: ILMOITTAUTUMINEN 28.10.2016 mennessä. Huom! Ryhmä on täynnä
Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti opetus- ja kasvatusalan esimiestehtävissä toimiville henkilöille.

Miksi?

Tavoitteena on:

 • Lisätä osallistujan ymmärrystä ja valmiuksia kannustavaan johtamiseen.
 • Tarkastella johtajan toimintaa ryhmän jäsenenä.
 • Antaa mahdollisuuksia löytää omia vaikuttamisen keinoja.
 • Edistää yhteisten voimavarojen löytämistä ja käyttämistä.
 • Tukea osallistujan työssä jaksamista.

 

Mitä ja miten?

Sisällöt:

 • Ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia johtamisessa.
 • Työyhteisöön liittymisen psykologia.
 • Ihmiskäsityksen vaikutus johtamiseen.
 • Turvallisuuden tunteen luominen ryhmään.
 • Johtamisen kieli.
 • Onnistumiset voimanlähteinä.
 • Ryhmädynamiikka ja ryhmäilmiöt.
 • Tunteet ja johtaminen.

Toteutus:

Koulutus sisältää viisi lähipäivää sekä reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Päivät toteutetaan osin toiminnallisesti ja draaman keinoin. Lähipäivissä ja koulutuksen tehtävissä tutkitaan ja tarkastellaan ilmiöitä omassa johtamistyössä. Reflektointi ja yhdessä työskentely ovat olennainen osa koulutusta. Lähiopetuksen lisäksi osaamisen kehittymistä tuetaan verkkovideoilla.

Pääkouluttajana on Hannamaija Rauhala, psykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ILMOITTAUTUMINEN

 

Kurssin rahoittaa OPH EDE

 

Viimeksi päivitetty: 17.5.2017