Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikouluttaja-­koulutus 46 op 2017 - 2019 Helsinki, Oulu

 

Toteutusajankohta: syksy 2017 - kevät 2019
Toteutusmuoto: Pääasiallisesti lähiopetus
Toteutuspaikka: Helsinki, Oulu
Osallistujamäärä: 12-14 osallistujaa
Hinta: ks. esite
Yhteyshenkilö: Bärbel Fink
Haku: Hakuohje ja -lomake Hakuaika päättyy 21.8.2017

 

Mitä

Oulun yliopisto järjestää Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus 46 op 2017 - 2018 -koulutusohjelman Helsingissä ja Oulussa. Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa ratkaisukeskeisissä psykoterapeuttikoulutuksissa.

Kliiniseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön. Pedagogiseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen periaatteet ja pystyy toimimaan eri psykoterapeuttikoulutuksen rooleissa (teoriakoulutus, työnohjaus, koulutusterapia, opinnäytetöiden ohjaus). Tutkimustaidolliseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea ET ratkaisukeskeiset psykoterapeutit. Hakijoilta edellytetään aktiivista psykoterapeuttina toimimista nimikesuojauksen jälkeen. Kaikkiin hakijoihin sovelletaan lisäksi samoja kriteereitä kuin psykoterapeuttikoulutuksissa yleensä. Tarkemmat tiedot psykoterapeuttikoulutusten valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 46 op ja siihen kuuluu teoria- ja menetelmäopetusta, perehtyminen kirjallisuuteen (pääasiallisesti englannin kielellä), työnohjausta, koulutusterapiaa, kouluttajana, työnohjaajana ja koulutusterapeuttina toimimisen harjoittelua, opinnäytetöiden ohjausharjoittelua ja oma opinnäytetyö sekä asiakastyöskentelyä. Opetuksen eri elementit integroidaan systemaattisesti eteneväksi oppimisprosessiksi, jossa realistiset harjoittelutilanteet ja niihin liittyvä ohjaus ja reflektointi ovat keskeisessä roolissa.

Seminaaripäivät järjestetään Helsingissä. Pienryhmäopetus järjestetään kahdessa ryhmässä Helsingissä ja Oulussa (tai muulla paikkakunnalla).

Koulutus on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2017 ja kestää neljä lukukautta.

Kouluttajat

Koulutuksen toteutuksesta vastaa kouluttajatiimi, johon kuuluvat VK, sosiaalityöntekijä, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, työnohjaaja, valmentaja Peter Sundman ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET Saara Vataja. Lisäksi koulutukseen osallistuu muita asiantuntijoita omilta erikoisaloiltaan.

Lisätietoa

Bärbel Fink, suunnittelija, puh. 0294 487302, s-posti barbel.fink (at) oulu.fi
Peter Sundman, vastuukouluttaja, puh. 0400 414747, s-posti peter.sundman (at) taitoba.fi

 

Viimeksi päivitetty: 11.8.2017