Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2014-2017 Helsinki

 

Toteutusajankohta: Syksy 2014 - 2017 (7 lukukautta)
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Pääkaupunkiseutu
Osallistujamäärä: 20-22
Hinta: Ks. esite.
Yhteyshenkilö: Barbel Fink
Ilmoittautuminen:

Ohjelma on käynnissä.

 

Mitä

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttävänä terapeuttina kaikenikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueita ovat mm. mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä lasten ja nuorten tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa.

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus valmistumisen jälkeen, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana. Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella (sekä ryhmä- että yksilöhaastattelut).

Tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusta koskevista säännöistä löytyvät täältä:

www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Miten

Koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, koulutusterapiaa (ryhmämuotoinen ja yksilöterapia), perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla, pääsääntöisesti Helsingissä.

Vastuullisena pääkouluttajatiiminä toimivat sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET Peter Sundman ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, työnohjaaja, TRO, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET Hilkka Keistinen. Lisäksi opiskelijat tutustuvat ohjelman aikana laajasti muihin asiantuntijoihin ja heidän työskentelytyyliin.

Koulutusohjelma käynnistyy 22.-23.9.2014. Seuraavat syksyn jaksot ovat 20.-21.10. ja 26.-27.11.2014

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017