Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2015 - 2018 HELSINKI

 

Toteutusajankohta: Syksy 2015 - 2018 (7 lukukautta)
Toteutusmuoto: Pääasiallisesti lähiopetus
Toteutuspaikka: Pääkaupunkiseutu
Osallistujamäärä: 20-22 osallistujaa
Hinta: Ks. esite
Yhteyshenkilö: Bärbel Fink
Ilmoittautuminen: Haku päättynyt

Mitä

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttävänä terapeuttina kaikenikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueita ovat mm. mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä lasten ja nuorten tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa.

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutus antaa yksilöterapeutin pätevyyden.

Koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen kuuluu lähiopetusta (teoria ja kliiniset seminaarit, työnohjaus, koulutusterapia) sekä itsenäistä työskentelyä (perehtyminen kirjallisuuteen, pienryhmätyöskentely, kirjallisia tehtäviä ja opinnäytetyö). Lähiopetusta järjestetään Helsingissä. Kolme seminaaria ohjelman aikana pidetään Oulussa. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi kaksi kahden päivän internaattijaksoa sopivassa paikassa pääkaupunkiseudulla.

Itsenäistä monimuototyöskentelyä varten käytössä on OPTIMA verkkoympäristö. Osallistujat saavat opastusta verkkoympäristön käyttöön.

Lue lisää koulutusohjelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä, toteutustavasta ja hinnasta koulutusesitteestä.

Kenelle

Koulutusohjelma on työn ohella suoritettava täydennyskoulutus ammattilaisille. Koulutusohjelman suorittaminen tarkoittaa sitoutumista 3,5 vuodeksi eteenpäin, joten hakijan on tärkeä arvioida, salliiko hänen elämän- ja työtilanne paneutumista koulutukseen.

Edellytys psykoterapeuttikoulutukseen hakemiselle ovat soveltuva pohjakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa asiakastyössä valmistumisen jälkeen. Tiedot hyväksytyistä pohjakoulutuksista ja Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusta koskevista säännöistä löytyvät täältä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi hakijoilta edellytetään mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman prosessinominaisuudesta johtuen AHOT-menettely (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) ei ole käytössä. Myös alan koulutusta omaavat, esim. perhe- ja pariterapeutit, joutuvat suorittamaan koulutusohjelman kokonaisuudessaan yksilöterapeutin pätevyyden saamiseksi.

Miten

Koulutus käynnistyy syksyllä 2015, mikäli riittävä määrä opiskelijoita sitoutuu koulutukseen. Syksyn koulutusjaksot ovat 1.-2.10., 2.-3.11. ja 7.-8.12.2015.

Vastuullisena pääkouluttajatiiminä toimivat sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET Peter Sundman ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, työnohjaaja, TRO, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET Hilkka Keistinen. Lisäksi opetukseen osallistuu myös muita ratkaisukeskeisen työskentelyn asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella (ks. ILMOITTAUTUMINEN). Hakulomakkeeseen liitetään CV ja motivaatiokirje. Koulutus- ja työtodistukset toimitetaan paperikopioina alla olevaan osoitteeseen. Alkuperäiset koulutus- ja työtodistukset tarkistetaan haastatteluvaiheessa. Haastattelu on maksullinen (100 euroa).

Täydennyshaku koulutusohjelmaan on käynnissä (31.8. saakka).

Koska koulutukseen sisältyy mahdollisesti työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, niin Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusten johtokunnan linjauksen mukaan kaikilta psykoterapeuttikoulutettavilta pyydetään rikosrekisteriote. Rikosrekisteriote tulee toimittaa ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutusohjelmasta antavat lisätietoa:

Bärbel Fink, barbel.fink(at)oulu.fi, puh.0294 487302

Peter Sundman, peter.sundman(at)taitoba.fi, puh. 0400 414 747

Hilkka Keistinen, hilkka.keistinen(at)abri.fi, puh. 0400 687 857

Postitusosoite:

Mariaana Wiander

Oulun yliopisto / TOPIK, PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017