Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2016-2019 TURKU

 

Toteutusajankohta: talvi 2016 - 2019 (7 lukukautta)
Toteutusmuoto: Pääasiallisesti lähiopetus
Toteutuspaikka: TURKU
Osallistujamäärä: 20-22 osallistujaa
Hinta: ks. koulutusesite
Yhteyshenkilö: Bärbel Fink
Ilmoittautuminen: Haku päättynyt

 

Mitä

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttävänä terapeuttina kaikenikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueita ovat mm. mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä lasten ja nuorten tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa.

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutus antaa yksilöterapeutin pätevyyden.

Koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen kuuluu lähiopetusta (teoria- ja menetelmäopetus, työnohjaus ja koulutusterapia) sekä itsenäistä työskentelyä (perehtyminen kirjallisuuteen, pienryhmätyöskentely, kirjallisia tehtäviä ja opinnäytetyö). Lähiopetusta järjestetään Turussa. Kolme seminaaria ohjelman aikana pidetään Oulussa. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi kaksi kahden päivän internaattijaksoa sopivassa paikassa Turun seudulla.

Itsenäistä monimuototyöskentelyä varten käytössä on OPTIMA verkkoympäristö. Osallistujat saavat opastusta verkkoympäristön käyttöön.

Lue lisää koulutusohjelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä, toteutustavasta ja hinnasta koulutusesitteestä.

Kenelle

Koulutusohjelma on työn ohella suoritettava täydennyskoulutus ammattilaisille. Edellytys psykoterapeuttikoulutukseen hakemiselle ovat soveltuva pohjakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa asiakastyössä valmistumisen jälkeen. Tiedot hyväksytyistä pohjakoulutuksista ja Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusta koskevista säännöistä löytyvät täältä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi hakijoilta edellytetään mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman prosessinominaisuudesta johtuen AHOT-menettely (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) ei ole käytössä. Myös alan koulutusta omaavat, esim. perhe- ja pariterapeutit, joutuvat suorittamaan koulutusohjelman kokonaisuudessaan yksilöterapeutin pätevyyden saamiseksi.

Miten

Haku koulutukseen on jatkettu 15.8. saakka. Soveltuvuushaastattelut pidetään 24.-25.8. (varalla 13.9.) Turussa.

Koulutus käynnistyy lokakuussa 2016 (11.-12.10.), mikäli riittävä määrä opiskelijoita sitoutuu koulutukseen. Muut syksyn päivät ovat 8.-9.11. ja 8.-9.12.

Koulutusohjelmasta vastaa kokenut kouluttajatiimi, johon kuuluvat:

  • Sirkku Ruutu, psykologi, työnohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET
  • Raija Salmimies, terveystieteiden maisteri, työnohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET
  • Susanna Anglé, psykologian tohtori, tutkija, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET

Lisäksi koulutuksessa on mukana muita Oulun yliopiston ratkaisukeskeisten psykoterapeuttikoulutusten yhteistyökumppaneita Suomesta ja ulkomailta.

Koska koulutukseen sisältyy mahdollisesti työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, niin Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusten johtokunnan linjauksen mukaan kaikilta psykoterapeuttikoulutettavilta pyydetään rikosrekisteriote. Rikosrekisteriote tulee toimittaa ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutusohjelmasta antaa lisätietoa:

Bärbel Fink, barbel.fink(at)oulu.fi, puh.0294 487302

Postitusosoite:

Mariaana Wiander

Oulun yliopisto / TOPIK, PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017