Opetus- ja kasvatusalan tiimi

Pohjonen, Juha

Kehityspäällikkö, Koulutusvienti tiimin vetäjä/Development Manager, Team Leader

Soila, Satu

Suunnittelija, Opetus- ja kasvatusalan tiimin vetäjä