Ryhmä hallintaan, 6op

Toteutusajankohta: 1.2, 20.2, 15.3, 4.4 ja 23.5 klo 15.15-19.15.
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulun yliopisto/Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, p. 029 448 7360
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 25.1.2018 mennessä. (Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) ja ammatillisen perusopetuksen henkilöstölle.

Mitä?

Tavoite:

Koulutuksessa tarkastellaan ryhmän toimintaa ja hallintaa psykologisesta ja postiivisesta näkökulmasta. Tietoisuuden lisääntymisen ohella osallistujat saavat itselleen toimivia menetelmiä ryhmän hallintaan.

Sisällöt:

1. Ryhmäpsykologiaa: Ryhmädynaamiikkaa ja ryhmäilmiöitä.
2. Ryhmäyttämisen merkitys ja keinoja.
3. Ryhmän hallinnan keinoja:

  • Perustana positiivinen suhde lapsiin ja vanhempiin
  • Negatiivisen käyttäytymisen vähentämisestä positiivisen käyttäytymisen vahvistamiseen
  • Positiivinen kurinpito ja ryhmänhallinta
  • Läsnäoleva kohtaaminen
  • Vaikuttamisen psykologia
  • Hyvän yhteishengen ja toverisuhteiden tukeminen.

4. Rauhoittumisen ja rentoutumisen menetelmiä oppilaille.

Miten?

Koulutus sisältää 5 yhteistoiminnallista lähipäivää. Teemoja tarkastellaan teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Päiviin sisältyy työhön sovellettavia ennakko- ja jälkitehtäviä, joihin osallistetaan oppilaita ja kollegoita. Moodlea käytetään materiaalien ja tehtävien julkaisemiseen, vertais- ja asiantuntijapalautteeseen ja keskusteluun. 

Kouluttajana on Liisa Vilppola, erityisopettaja, työnohjaaja, toiminnallinen ryhmätyönohjaaja

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 22.1.2018