Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus

Toimitko sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehenä tai oletko tulevaisuudessa tähtäämässä tehtäviin, joissa tarvitset johtamis- ja esimiesosaamista? Tarvitsetko uutta näkökulmaa esimiestyöhösi ja johtamisen kehittämiseen organisaatiossasi?

Järjestämme täydennyskoulutuksena monipuolista hyvinvointialojen johtamis- ja esimieskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työelämäosaamisen kehittämiseksi. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät koulutuksemme pohjautuvat ajantasaiseen tutkimustietoon. Koulutustarjontaamme kuuluvat yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa järjestettävät erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutukset samoin kuin keskijohdolle suunnatut moniammatilliset terveydenhuollon johtamisopinnot. Pitkäkestoisten ohjelmien lisäksi suunnittelemme ja järjestämme lyhytkestoista koulutusta ja seminaareja toteuttaen niitä myös asiakkaan tarpeisiin räätälöiden. Koulutusta järjestetään osin verkostoyhteistyönä muiden korkeakoulujen kanssa.

Kysy lisätietoja:
suunnittelija Riitta Nurkkala, p. 0294 48 4168, riitta.nurkkala[at]oulu.fi

Tutustu sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustarjontaamme:

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot 2017 - 2018 (30 op)

Moniammatilliset sosiaali terveydenhuollon johtamisopinnot 2016-2017 (30 op)

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutus 2017 (10 op)

Lähijohtamiskoulutus erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille 30 op (jatkuva toteutus)

 

Viimeksi päivitetty: 8.2.2017