Kielitaidon taitotasotaulukot - oppija tasolta toiselle

Kohderyhmä

Eri kouluasteiden S2-opetustyötä tekevät opettajat ja aikuisten maahanmuuttajien S2-opettajat sekä muut opettajat, joilla on opetusryhmissään maahanmuuttajataustaisia suomen kieltä opettelevia oppilaita/opiskelijoita
 

Tavoitteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältö

Yleiseurooppalainen viitekehys ja sen kielitaidon tasojen kuvausasteikko on käytössä arvioinnissa kaikilla kouluasteilla. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet käyttää ja hyödyntää viitekehystä ja sen taitotasoja:

  • opetuksen suunnittelussa ja sen toteutuksessa
  • kielitaidon arvioinnissa
  • oppijan ohjaamisessa kielitaitotasolta toiselle.

 

Koulutuksessa perehdytään kielitaidon kuvausasteikkoon ja harjoitellaan sen soveltamista S2-opetuksessa sekä kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnissa. Lisäksi perehdytään siihen, millaisia valmiuksia oppijalla on oltava eri kielitaidon osa-alueilla, että hän pystyy siirtymään taitotasolta seuraavalle tasolle.

 

Koulutuksen sisältöteemat:

  • kielitaidon taitotasokuvaukset suunnittelussa, opetuksessa ja arvioinnissa
  • siirtyminen tasolta toiselle
  • kielitaidon kehittymisen viisi osa-aluetta (kuullun ja tekstin ymmärtäminen, puhuminen, sanasto ja rakenteet) taitotasotaulukoiden näkökulmasta.

Toteutusmuoto

Lähiopetus

Osallistujamäärä

Maks. 24

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutuksen ajankohdasta sovitaan koulutuksen tilaajan kanssa. Koulutus kestää sopimuksen mukaan 2 – 4 päivää (12 – 24 tuntia).

Yhteyshenkilö

Anne Koskela
0294 48 3170
etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017