Tietoisempaa johtajuutta - Uusien rehtoreiden valmennusohjelma, 6 op

Toteutusajankohta: 2 - 5/2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus. Koulutuksessa  ei ole lähitapaamisia.
Toteutuspaikka: Valtakunnallinen
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö:
satu.soila[at]oulu.fi
puh. 0294 48 7360

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUTUMINEN 31.1.2017 mennessä.
Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti uusille yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus), ammatillisen ja vapaan sivistystyön esimiestehtävissä tehtävissä toimiville henkilöille.

Miksi?

Tavoitteena on

  • kirkastaa omaa johtajuutta ja työnkuvaa.
  • tukea omien vahvuuksien löytämistä johtajana ja niiden parempaa hyödyntämistä työssä.
  • auttaa osallistujaa havaitsemaan omia johtamisen sudenkuoppia ja löytämään keinoja niiden kehittämiseen.
  • lisätä arjen sujuvuutta itsensä johtamiseen erilaisten käytännönläheisten toimintamallien avulla.
  • antaa työvälineitä omaan työssäjaksamiseen ja motivaation ylläpitämiseen.
  • tuotoksena on oman johtajuuden käyttöteoria ja kehittämissuunnitelma

Mitä ja miten?

Sisällöt:

1. Minä johtajana
- oma johtajuuden ja työnkuvan kirkastaminen
- arvot oman johtamistavan taustalla
- vastuullisuus ja eettisyys johtajana
- luottamuksen luominen
- esimerkillä johtaminen

2. Arvostava läsnäolo ja karisma
- arvostavan läsnäolon taito
- vallankäyttötapani
- karismani johtajana

3. Kiire ja ajankäyttö
- ajankäytön kehittäminen, priorisointi ja valinnat

4. Omat voimavarat
- jaksamisen ja motivaation ylläpitäminen
- stressinhallinnan keinoja

5. Inspiroiva johtajuus
- valmentavaa otetta johtamiseen
- luovuus ja innovatiivisuus

Valmennus toteutetaan verkko-opiskeluina Moodlessa. Siiheen sisältyy viisi jaksoa verkkovideopuheenvuoroineen, materiaaleineen sekä oman johtajuuden analysointi- ja kehittämistehtäviä. Osallistujat saavat henkilökohtaista ja ryhmäohjausta koko koulutuksen ajan. Ohjaajina ovat tuutorit sekä vertaiset.

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ILMOITTAUTUMINEN

 

Kurssin rahoittaa OPH EDE

Viimeksi päivitetty: 17.5.2017