Traumapsykoterapeuttikouluttajakoulutus 45 op

Toteutusajankohta: Kevät 2017 - kevät 2019
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: OULU
Osallistujamäärä: 16
Hinta: 12 000 € (alv 0 %)
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

HAKEMINEN:

Hakuaikaa jatkettu 16.10.2016 saakka. Hakulomake

Haastattelut ovat Oulussa 17.10.2016. Toinen mahdollinen haastattelupäivä ilmoitetaan myöhemmin.

koulutusesite: Voit katsoa esitettä tai tulostaa sen tästä.

Mitä

Oulun yliopisto järjestää traumapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen yhteistyössä Chiflow Sound and Music Oy:n kanssa 2017 – 2019. Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa traumapsykoterapeuttikoulutuksissa.

Kliiniseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön. Pedagogiseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen perustavat ilmiöt ja periaatteet. Tutkimustaidolliseen osaamiseen kuuluu, että opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea ET traumapsykoterapeuttien lisäksi myös kognitiivisen ja psykoanalyyttisen/-dynaamisen suuntauksen ET psykoterapeutit, jotka ovat käyneet traumakoulutuksia ja joilla on kokemusta traumatisoituneiden potilaiden hoitamisesta. Hakijoilta edellytetään myös aktiivista psykoterapeuttina toimimista nimikesuojauksen jälkeen. Kaikkiin hakijoihin sovelletaan lisäksi samoja kriteereitä kuin psykoterapeuttikoulutuksissa yleensä. Tarkemmat tiedot psykoterapeuttikoulutusten valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 45 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, työnohjausta, omaa koulutusterapiaa, asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen ( myös englannin kielellä), traumakouluttajana ja -työnohjaajana toimimisen harjoittelua ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa Helmikuussa 2017 ja kestää neljä lukukautta.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017