Traumapsykoterapeuttikoulutus 71 op 2015-2019 OULU

Toteutusajankohta: Syksy 2015 - kevät 2019
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: 24
Hinta: 17 500 €
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

Ilmoittautuminen:

 Täytä hakulomake 31.3.2015 mennessä.

koulutusesite: Traumapsykoterapeuttikoulutus 71 op

 

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat traumapsykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja erilaisiin traumapsykoterapeuttisiin menetelmiin. Persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatioteoria traumateoriana, antaa mahdollisuuden liittää traumatisoitumisen eri tyypit teoreettisesti saman viitekehyksen alle. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisistä ja dissosiatiivisistä oireista kärsiviä yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä vaiheorientoituneella hoitomallilla. Lisäksi koulutettavat oppivat soveltamaan erilaisia traumapsykoterapeuttisia menetelmiä hoidon eri vaiheissa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena tulee olla soveltuva ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 71 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, työnohjausta, omaa koulutusterapiaa, asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa syksyllä 2015. Haastattelupäivät ovat 24.4. tai 27.4. Koulutus alkaa 10.9. Syksyn muut koulutuspäivät ovat 8.-9.10., 12.-13.11. sekä 10.-11.12.2015.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017