Tunnetaidoista hyvinvointia ja tukea oppimiseen, 6op

Toteutusajankohta: Koulutuspäivät: 28.9., 31.10, 9.11, 29.11. 2017 ja 10.1.2018 klo 9-15.00
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 20
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Satu Soila, satu.soila[at]oulu.fi, p. 0294 487360
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä. (Osallistujapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.) Huom! Ryhmä on täynnä!

Kenelle?         

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) opetuksen opetus- ja tukihenkilöstö

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä tunteiden psykologiasta, tunteiden vaikutuksesta motivaatioon ja oppimiseen sekä tunnetaitojen opetuksesta.

Koulutuksen sisältöteemoja:

1. Tunteiden psykologiaa:

 • Tunteiden teoria ja tunnistaminen
 • Tietoisuustaidot ja itsetunto
 • Tunteet ja itsesäätely.

2. Tunnetaitojen opetus osana arjen koulutyötä:

 • Oppilaiden tunnetietoisuuden ja -taitojen lisäämisen menetelmiä ja tapoja
 • Oppilaiden mielen aktivoimis- ja motivointikeinoja
 • Rauhoittumis- ja stressinsäätelykeinoja
 • Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen rakentavasti
 • Tunnetaitojen käsittely mokeissa.


3. Tunteiden vaikutus motivaatioon ja oppimiseen:

 • Tutkimustietoa
 • Oppimista edistävien tunteiden vahvistamisen
 • Vahvuuspedagogiikka oppimisen tukena
 • Oppimisen ilon mahdollistaminen

Miten?

Koulutuksessa on viisi lähipäivää, joissa teemoja tarkastellaan teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Päiviin sisältyy työhön sovellettavia ennakko- ja jälkitehtäviä, joihin osallistetaan oppilaita ja kollegoita. Moodlea käytetään materiaalien ja tehtävien julkaisemiseen, vertais- ja asiantuntijapalautteeseen ja keskusteluun.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH  
 

Viimeksi päivitetty: 30.8.2017