Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely osana oppimista (6 op)

Toteutusajankohta: 18.9.-26.11.2017
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkokoulutus, ei lähitapaamisia
Toteutuspaikka: Moodle
Osallistujamäärä: 25
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen, Tarja Tervola
Ilmoittautuminen:

Kurssi on täynnä.

Kenelle?

Yleissivistävän koulutuksen opettajat. Lisäksi kurssille voidaan ottaa muutama yleisessä kirjastossa työskentelevä, kouluyhteistyötä tekevä henkilö, esim. pedagoginen informaatikko (KIINTIÖ TÄYNNÄ)

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään tiedonhankintataitojen merkitys osana oppimisprosessia ja tutustua itsenäiseen tiedonhankintaan, lähteiden arviointiin ja saadun tiedon yhdistämiseen perustuviin tutkivan oppimisen työtapoihin.

Tavoitteena on kehittyä myös itse tiedonhankkijana ja tiedonhankinnan ohjaajana sekä tutustua erilaisiin verkon tietoresursseihin. Koulutus vastaa osaltaan perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa esille tulevia monilukutaidon sekä tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisen työtapojen integroimista opetukseen.

Koulutuksessa sovelletaan ohjatun tutkimuksen prosessia suoraan omaan työhön ja pohditaan, miten eri aineiden opetuksessa voisi hyödyntää tutkivaa työtapaa ja erilaisia tietoresursseja.

Mitä ja miten?

Kurssin keskiössä on Moodle-ympäristö, mutta koulutuksessa hyödynnetään myös erilaisia yleisesti saatavilla olevia verkon resursseja ja palveluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja, soveltavia tehtäviä.

Tuutoreina toimivat FM Anu Ojaranta, FM Mira Jurvansuu ja FM, KM Virpi Pietikäinen.

Kurssin sisältöjaksot:

 • Orientaatiojakso 18.9. -24.9.
 • Lukutaidot ja tutkivan työskentelyn lähtökohtia 25.9.-15.10.
  • Tutkiva ja ilmiöpohjainen oppiminen,
  • OPS ja uudet lukutaidot,
  • koulun ja kirjaston yhteistyö.
 • Tiedonhankinta osana oppimista 16.10.-5.11.
  • tiedonhankintaprosessi osana tutkivan oppimisen prosessia,
  • tiedonhankinta eri tiedonlähteistä,
  • tiedonhankinnan ohjaaminen ja sen erityispiirteet.
 • Ohjattu tutkiminen omassa työssä 6.11.-19.11.
  • Ohjatun tutkimisen prosessi omassa opetustyössä, käytännön suunnittelu.
 • Palautejakso 20.11.-26.11.

 

Opiskelijapalautetta aikaisemmasta kurssitoteutuksesta:

"Kiitos innostavasta ja modernista koulutuksesta. Verkko-opiskelu mahdollisti opiskelun työn ohessa, ja sain monenlaista tietoa tiedonhausta ja verkon mahdollisuuksista. Opinnoista on hyötyä opetustyössä, ja innostuin monista uusista jutuista."

"Kurssi ole todella antoisa. Tuutoreiden parityöskentely sujui hienosti ja videot saivat aikaan tunteen, että opiskelijoista huolehditaan hyvin. Myös Moodle oli koko ajan ajan tasalla ja opiskelija sai rauhassa keskittyä omaan opiskeluun. Tukea sai heti, jos sitä tarvitsi. Kiitos tuutoreille, saitte aikaan innostuneisuuden ilmapiirin."

 

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Kurssin rahoittaa OPH
   

Viimeksi päivitetty: 4.9.2017