Työyhteisösovittelijakoulutus

Toteutusajankohta: avoin
Toteutusmuoto: monimuoto-opetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: avoin
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilö: Bärbel Fink
barbel.fink[at]oulu.fi, puh. 0294 48 7302
ILMOITTAUTUMINEN:

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut koulutuksesta  -
ilmoitamme sinulle, kun ohjelmatiedot tarkentuvat.

Kenelle?

Koulutus soveltuu johto- ja esimiestehtävissä toimiville, työelämän kehittäjille, HRD-asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, henkilöstökonsulteille sekä muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja rakentavaan käsittelyyn.

Miksi?

Työyhteisösovittelun täydennyskoulutusohjelma perehdyttää osallistujat työyhteisösovittelun teoriaan ja käytäntöön. Työyhteisösovittelu on kokemustietoon ja tutkimukseen perustuva menetelmä työpaikoilla esiintyvien ihmisten välisten ristiriitojen ratkomiseksi yhteistyöllä. Se palauttaa työrauhan työyhteisöön ja huomioon siihen, mihin se kuuluu:tehokkaaseen työtehtävien hoitoon. Työyhteisösovittelu kehittää osallistujien valmiuksia ottaa kipeät asiat puheeksi ja näin ollen ehkäisee ristiriitatilanteiden pitkittymistä jatkossa. Työyhteisösovittelija toimii sovitteluprosessin luotsina ja auttaa konfliktin osapuolia pääsemään sopimukseen riidan keskiössä olevista asioista.

Mitä?

Koulutuksen teemat:

  • Työyhteisösovittelun taustat ja restoratiiviinen ajattelu
  • Sovittelun juridiset lähtökohdat ja sovittelun rooli osana henkilöstöhallintoa
  • Työyhteisösovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
  • Sovittelijan käytännön taidot ja sovittelutyön haasteet
  • Sovittelun filosofia johtamisessa ja kehittämisessä
  • Osallistujan / Taustaorganisaation kehittämistavoitteet ja oma kehittämishanke

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat työyhteisösovittelun parhaat asiantuntijat Suomesta:

 


 

   

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2017