Vuorovaikutus, viestintä ja tietoverkon yhteisöt opetuksessa ja oppimisessa (5 op), 2016

Toteutusajankohta: 14.3. − 15.5.2016
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkototeutus. Koulutuksessa  ei ole lähitapaamisia.
Toteutuspaikka:  -
Osallistujamäärä: 30
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Tarja Tervola
tarja.tervola[at]oulu.fi
puh. 0294 487426
Ilmoittautuminen: ILMOITTAUTUMINEN 29.2.2016 mennessä.
Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu yleissivistävän koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) opetushenkilöstölle.

Miksi?

Tavoitteena on ymmärtää vuorovaikutuksen muutosta  ja tutustua uusiin vuorovaikutuksen muotoihin ja välineisiin verkossa. Koulutuksessa pohditaan, miten teknologia voi tukea yksilön  ilmaisua verkossa ja toisaalta vahvistaa yhteisöllistä oppimista.

Mitä ja miten?

Koulutuksen sisältöjakso ovat:

  • Johdanto oppimiselle merkitykselliseen vuorovaikutukseen ja viestintään verkossa 14.- 20.3.
  • Vuorovaikutuksen muutos 21.-27.3.
  • Teknologia  ja tietoverkon yhteisöt oman ilmaisun ja yhteisöllisen oppimisen välineenä 28.3. – 17.4.
  • Verkkoviestinnän mahdollisuudet ja uhkakuvat 18.4.- 8.5.
  • Palautejakso 9.- 15.5.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-ympäristössä. Työskentelyssä hyödynnetään muita verkon resursseja ja työkaluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua työskentelyä sekä osallistujien työtä tukevia soveltavia tehtäviä.

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ILMOITTAUTUMINEN
 

Kurssin rahoittaa OPH EDE

 

Viimeksi päivitetty: 18.8.2016