Mentoreille

Mentoriksi Oulun yliopiston opiskelijalle?

 

Oulun yliopisto aloittaa kaikki opiskelualat kattavan mentorointiohjelman syksyllä 2016. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Samalla mentoreille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua yliopistomaailman eri tahojen kanssa ja olla vaikuttamassa uransa alkutaipaleella olevan opiskelijan elämään positiivisesti.

Etsimme nyt eri alojen mentoreita: lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, myynnin ja markkinoinnin, vakuutusalan ja pankkisektorin asiantuntijoita, HR-ammattilaisia, päälliköitä ja johtajia, copywritereita, suunnittelijoita, projektipäälliköitä, diplomi-insinöörejä, yrittäjiä, matemaatikkoja, opettajia, arkkitehteja, virkamiehiä, erityisavustajia, toimittajia, konsultteja – koko sitä kirjoa, jota monitieteellisen yliopistomme alumneissa on. Työuraa mentorilla tulisi olla takana vähintään viisi vuotta. Mentoriksi ei tarvita aiempaa kokemusta. Voit ilmoittautua mentoriksi täällä.

Mentorille mentorointi tarkoittaa kolmesta kahdeksaan tapaamista opiskelijan kanssa. Tapaamisissa käydään läpi opiskelijan valitsemia aiheita; opiskelijan tehtävä on valmistella tapaamisten agenda. Yleensä opiskelijoita askarruttaa uravalintoihin ja urakehitykseen liittyvät asiat sekä yleisesti työelämään liittyvät kysymykset ja oma osaaminen. Opiskelija määrittelee tavoitteet sekä mentoroinnille yleensä että erikseen jokaiselle keskustelulle.  Mentoroinnin tärkeimmän osan muodostavat juuri nämä opiskelijan ja mentorin keskenään käytävät keskustelut. Mentoriparin keskinäisten keskustelujen sisältö on täysin opiskelijan ja mentorin asia.

Yliopisto järjestää mentoriparin keskinäisten tapaamisten lisäksi kolme tapaamista kaikille mentoreille ja aktoreille, joista ensimmäisessä mentorit perehdytetään ja mentoripari pääsee tapaamaan ensimmäistä kertaa. Näissä tapaamisissa mentorit pääsevät verkostoitumaan muiden mentoreiden ja opiskelijoiden sekä yliopiston edustajien kanssa.

Maisteriopiskelijoiden mentorointi alkaa 18.10. klo 16.30 mentorien perehdytyksellä ja mentoroparien ensimmäisellä tapaamisella. Sen jälkeen mentoriparit tapaavat sopimassaan aikataulussa vähintään kolme kertaa. Mentoroinnin kuluessa on lisäksi kaksi yhteistä tapaamista (14.2.2017 ja 20.4.2017, kumpikin alkaa klo 16.30). Mentoroinnin järjestävät alumnisuhteet, Tellus Innovation Arena ja tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) yhdessä tiedekuntien kanssa. Ole meihin tarvittaessa yhteydessä; yhteystietomme löydät alta. Mikäli ilmoittaudut mentoriksi jatko-opiskelijalle, mentoroinnin aikataulu voi olla toinen, ja se varmistetaan mentoreille mahdollisimman pian.

 

Miksi lähteä mentoriksi?

 

Tämä on sinulle mahdollisuus auttaa nuorta uransa alkutaipaleella olevaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja suunnan uralleen sekä peilata samalla omia uravalintojasi. Mentorina pääset jakamaan osaamistasi, näkemyksiäsi ja verkostoitumaan niin aktorisi (mentoroitava opiskelija) kuin muiden mentoreiden ja yliopiston eri tiedekuntien edustajien kanssa kuullen samalla uusimmat suuntaukset yliopiston tutkimuksessa ja toiminnassa.

Jos olet halukas jakamaan omaa osaamistasi yhdessä yhteistapaamisista yliopistolla esimerkiksi puheen/esityksen muodossa toisille mentoreille ja opiskelijoille, voit olla yhteydessä meihin (yhteystiedot alla).

Tapaamisten sopiminen on mentoriparin välinen asia. Ei ole välttämätöntä, että asut Oulussa, vaan esimerkiksi Skype-tapaamiset opiskelijan kanssa ovat mahdollisia. Kokemuksen mukaan tapaamiset kasvokkain opiskelijan kanssa ovat kuitenkin tärkeitä onnistuneessa mentorointikokemuksessa.

Linkki hakulomakkeeseen ja lisätietoa: https://www.webropolsurveys.com/S/395783768AE92725.par

Yhteydenotot:

Kaisa Pappila, Tellus Innovation Arena, kaisa.pappila@oulu.fi, 0401696428

Karoliina Kekki, alumnisuhteet, karoliina.kekki@oulu.fi, 0294 48 4027

Viimeksi päivitetty: 21.12.2017