Hae mukaan Oulun yliopiston mentorointiohjelmaan kaudelle 2017-2018!

Oulun yliopiston mentorointiohjelma järjestetään toista kertaa kaikkien tiedekuntien voimin, ja mukaan haetaan niin mentoreita kuin opiskelijoita mentoroitavaksi!

Mentorointiohjelman tarkoituksena on tukea mentoroitavaa, eli opiskelijaa, omiin valintoihinsa sekä urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yliopisto valitsee mentorointiparit mentorien ja opiskelijoiden antamien tietojen perusteella, ja pyrkii parhaansa mukaan yhdistämään opiskelijan sekä mentorin joiden mielenkiinnon kohteet vastaavat toisiaan. Usein mentori on esimerkiksi valmistunut samalta alalta kuin mentoroitava, mutta se ei ole välttämätöntä. Mentori voi olla valmistunut miltä alalta tahansa, eikä hänen myöskään tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentoreilta toivotaan kuitenkin vähintään viiden vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen.

Mentorointi perustuu mentorin sekä mentoroitavan yhteisiin sopimusiin kahdenkeskisistä tapaamisista, joiden suunnittelusta sekä järjestämisestä opiskelija on vastuussa. Mentorointipari voi tapaamistensa aikana keskustella oman mielensä mukaan heitä kiinnostavista asioista, mutta teemat pyörivät usein mentoroitavan tulevaan uraan liittyvien kysymysten ympärillä tai mentoroitavan oman itsensä sekä omien tavoitteidensa paremmassa ymmärtämisessä. Ohjelma tukee myös verkostoitumista niin opiskelijoiden, mentoreiden kuin Oulun yliopistonkin välillä. 

Lisätietoa mentorointiohjelmasta sekä tarkempi aikataulu www.oulu.fi/university/mentoring tai ota yhteyttä Karoliina Kekki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi or Niina Marostenmäki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi. 

Mentorit voivat hakea ohjelmaan mukaan täällä. Hakuaika opiskelijoille avautuu maanantaina 4.9.2017 ja jatkuu 21.9.2017 saakka täällä.

Viimeksi päivitetty: 29.8.2017