Yleinen teologia

Yleinen teologia ei ole itsenäinen teologinen aine, vaan kooste teologisista oppiaineista. Siihen sisältyvät perustiedot eksegetiikasta, kirkkohis­to­riasta, systemaattisesta teologiasta, käytän­nöl­lisestä teologiasta ja uskontotieteestä.Yleinen teologia on humanistisen tiedekunnan piiriin kuuluva oppiaine. Se ei kuulu mihinkään laitokseen, vaan sen käytännön asioista vastaa avoimen yliopisto-opetuksen toimisto.Oulun avoin yliopisto