Etusivu
More

Hakulomake

Esittely

Yksikön toiminta

Terveystieteiden laitos on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan monialainen ja monitieteinen tiede-, tutkimus- ja opetusyksikkö, joka on aloittanut toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden 2008 alussa. Laitos on muodostettu yhdistämällä Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos sekä Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen laitos yhdeksi laitokseksi. Laitos muodostaa 11 oppialan kokonaisuuden, johon myös hyvinvointitekniikan koulutusohjelma sisältyy.

Laitoksen perustehtävänä on a) korkeatasoiseen tutkimustoimintaan perustuen edistää uuden tiedon tuottamista ja  käytäntöön soveltamista edustamillaan tieteen aloilla, b) kouluttaa lääkäreitä ja muita terveydenhuollon piirissä toimivia ammattilaisia, johtajia, opettajia, tutkijoita ja muita asiantuntijoita muuttuvan yhteiskunnan ja terveydenhuollon tarpeisiin ja c) edistää terveydenhuollossa ja muilla yhteiskunnan aloilla toimivien sekä kansalaisten terveyteen, sen edistämiseen, sairauksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää osaamisen ja uusien innovaatioiden kehittmistä ja tukea vapaata tieteen harjoittamista sekä huvinvointiyhteiskunnan kestävää kehitystä.

Terveystieteiden laitos tutkii kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia laaja-alaisesti, väestölähtöisesti, sosiaaliset ja ympäristötekijät huomioiden. Tutkimuksen ja osaamisen kehittämiseen painoaloja ovat keskeiset kansanterveysongelmat (esiintyvyys, esiintyvyyden vaihtelut, ennaltaehkäisy, vaikuttava hoito ja kuntoutus), laaja-alainen terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toiminta.

Laitoksen tutkimustoiminta edustaa kansallista ja kansainvälistä huippua erityisesti seuraavilla aloilla: laajat väestötutkimukset, ympäristöterveyden tutkimus, keskeisten kansantautien ehkäisy, tunnistaminen sekä lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuus.