Terveystieteiden laitos

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan monialainen ja monitieteinen tiede-, tutkimus- ja opetusyksikkö, joka on aloittanut toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden 2015 alussa.

Tutkimusyksikön perustehtävänä on

a) korkeatasoiseen tutkimustoimintaan perustuen edistää uuden tiedon tuottamista ja  käytäntöön soveltamista edustamillaan tieteen aloilla;

b) kouluttaa terveydenhuollon piirissä toimivia ammattilaisia, johtajia, opettajia, tutkijoita ja muita asiantuntijoita muuttuvan yhteiskunnan ja terveydenhuollon tarpeisiin ja

c) edistää terveydenhuollossa ja muilla yhteiskunnan aloilla toimivien sekä kansalaisten terveyteen, sen edistämiseen, sairauksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää osaamisen ja uusien innovaatioiden kehittymistä ja tukea vapaata tieteen harjoittamista sekä hyvinvointiyhteiskunnan kestävää kehitystä.

Tutkimme kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia laaja-alaisesti, väestölähtöisesti, sosiaaliset ja ympäristötekijät huomioiden ja tutkimustoiminta edustaa kansallista ja kansainvälistä huippua.

 

Olemme mukana Euroopan unionin rahoittamassa kansainvälisessä projektissa: Healthy lifestyle for aging well (HLAW). Hanke toteutetaan vuosina 2015-2016. 1. HLAW -hakkeen uutiskirje löytyy tästä.  Koordinaattorina on Celjen Nursing school, Slovenia ja mukana ovat myös Portugali ja Puola.

Hankkeen Healthy lifestyle for aging well (HLAW) ensimmäinen kesäkoulu pidettiin 25.5. - 5.6.2015. Mukana opiskelijoita ja opettajajia meiltä, Portugalista, Puolasta ja tietysti koordinaattori organisaatiosta Sloveniasta. Lisätietoja ja kuvia kesäkoulusta löytyy linkistä http://www.vzsce.si/en/378.