Tutkimus

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa hoitotieteellisestä ja terveyshallintotieteellisestä tutkimusta, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Tutkimuksellamme edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa. Olemme pohjoisin hoitotieteellistä, terveyshallintotieteellistä ja terveystieteiden opettajakoulutusta antava yliopistoyksikkö Suomessa. Tehtävänämme on vahvistaa osaamista ja turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellamme. Edustamme alamme tutkimuksen ja koulutuksen vahvaa asiantuntemusta alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tutkimusyksikössämme on viisi tutkimusohjelmaa, joita toteuttavat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimustiimit.

Erityisenä vahvuutenamme on, että olemme Suomen ainoa tutkimusyksikkö, jossa on sekä hoitotieteellistä että terveyshallintotieteellistä tutkimusta.

 

Hoitotieteellinen tutkimus ja tutkimusohjelmat

Hoitotieteen tutkimuksen kohteena ovat terveyttä edistävät menetelmät yksilö- ja yhteisötasolla. Hoitotieteellinen tutkimus jakautuu neljään tutkimusohjelmaan: 1. Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen, 2. Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat, 3. Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen ja 4. Ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö. Hankekokonaisuuksia johtavat senioritutkijat eli professorit ja dosentti. Tutkimusta tehdään laajassa yhteistyössä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut, terveydenhuollon organisaatiot ja Oulun kaupunki ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä mm. Slovenian ja Japanin yliopistojen kanssa.

Opiskelijat: Opinnäytetyöt pyritään liittämään johonkin tutkimusohjelmaan. Aihetta pohtiessasi voit olla yhteydessä suoraan suoraan ohjelman vetäjään. Mikäli et löydä aiheesi osalta tutkimusohjelmaa, voit ottaa yhteyttä Maria Kääriäiseen tai Satu Eloon.

Terveyshallintotieteellinen tutkimus ja tutkimusohjelma

Terveyshallintotieteen tutkimus keskittyy johtamisen tutkimiseen uudistuvalla sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimus kohdentuu muutokseen ja uudistamiseen sekä kehittämiseen ja projekteihin. Tutkimusohjelmassa näkökulmia ovat rakenteet, johtaminen ja asiakkaat. Terveyshallintotieteen tieteenala tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: PPSHP, Oulun kaupunki, Innsbruckin yliopisto, Kainuun maakunta, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta.

 

Tarkemmat tutkimusohjelmakuvaukset löydät vasemmanpuoleisesta palkista.

Viimeksi päivitetty: 17.10.2017