Opinnäytetyöt

Tutkinto-ohjelmien opinnäytteet syötetään sähköiseen opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmään Laturiin.

Artikkeliopinnäytteiden osalta on erillinen ohje.

Lisätietoa opinnäytetyön palautusprosessista.

Lisätietoa Laturista ja koulutuksista saa suunnittelija Anna-Kaarina Linnalta (puh. 0294 48 3541, email anna-kaarina.linna (at) oulu.fi). Laturin tekninen tuki libadmin (at) oulu.fi.

Kandidaatintutkielma

Kandidaatin tutkielmaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu tutkielmaa koskevat ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradun -arviointi

Ohjaajan ja tarkastajan arvioinnin jälkeen, pro gradu -tutkielman hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy sen ja pro gradu -tutkielma siirtyy Laturista yliopiston arkistoon sekä saataville e-gradutyöasemille kirjaston tiloihin. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 24.5.2017