Opinnäytetyöt

Tutkinto-ohjelmien opinnäytteet syötetään sähköiseen opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmään Laturiin. 

Lisätietoa opinnäytetyön palautusprosessista. 

Laturin käyttöön liittyvää opastusta ja ohjausta saa Oulun yliopiston kirjaston Laturi-yhteyshenkilöltä informaatikko Anna Nybergiltä, puh. 0294 48 3525, email anna.nyberg(at)oulu.fi. Laturin helpdesk laturi(at)oulu.fi.

Artikkeliopinnäytteiden osalta on erillinen ohje (päivitetty 6.2.2018).

 

Kandidaatintutkielma

Kandidaatin tutkielmaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu tutkielmat pyritään liittämään johonkin tutkimusohjelmaan. Aihetta pohtiessasi voit olla yhteydessä suoraan tutkimusohjelman vetäjään (ks. Tutkimus).

  • Hoitotieteen pääaineopiskelija: Mikäli et löydä aiheesi osalta tutkimusohjelmaa, voit ottaa yhteyttä Maria Kääriäiseen tai Satu Eloon.

Pro gradu tutkielmaa koskevat ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradun -arviointi

Ohjaajan ja tarkastajan arvioinnin jälkeen pro gradu -tutkielman hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja tutkielma siirtyy Laturista yliopiston arkistoon sekä saataville e-gradutyöasemille kirjaston tiloihin. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitonsa. Lisätietoa tästä linkistä.

 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018