Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy niihin fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joita tavataan iäkkäiden potilaiden äkillisissä ja pitkäaikaissairauksissa, kuntoutuksessa, preventiossa ja elämän loppuvaiheen hoidossa.

Oulun yliopistossa geriatrian oppiala on Terveystieteen laitoksessa, jossa on vakinainen geriatrian professorin virka. Laitos huolehtii geriatrian perusopetuksesta, ja professori toimii alueen erikoislääkärikouluttajana.

Geriatrian oppialan puitteissa on mahdollista tehdä esim. väitöskirjaan tähtäävää tieteellistä tutkimusta. Erikoistumispaikkoja on PPSHP:n alueella useita, erityisesti Oulussa (Oulun kaupunginsairaala, OYS). Lisäksi on tehty koulutussopimuksia mm. Kajaaniin, Raaheen ja Tornioon.

Oppialan pääedustaja on professori, LT Riitta Antikainen.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016