Kansanterveystiede

Kansanterveystiede on tieteellinen ja käytäntöön sovellettava järjestelmä, jonka tarkoituksena on ehkäistä sairauksia, lisätä elinvuosia ja edistää terveyttä järjestelmällisten yhteiskunnallisten toimenpiteiden avulla. Kansanterveystiede on luonteeltaan soveltavaa ja monitieteistä. Se käyttää hyväkseen useiden eri tieteenalojen menetelmiä ja tuloksia, kuten epidemiologian, kliinisen lääketieteen, molekyylibiologian, sosiologian ja taloustieteen.

Kiinnostuksen kohteena on koko väestö tai jokin sen osajoukko. Tämä erottaa kansanterveystieteen kliinisestä lääketieteestä, joka keskittyy yksilöön.

Oppialan pääedustaja on professori, LT Jouni Jaakkola.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016