Kliininen laboratoriotiede

Kliininen laboratoriotiede tarkastelee kliinistä laboratoriotoimintaa osana ihmisen terveyden edistämistä. Kliinisessä laboratoriotieteessä ollaan kiinnostuneita ihmisen biologisesta terveydestä kliinisen laboratoriotutkimusprosessin (preanalytiikka, analytiikka ja postanalytiikka sekä vierianalytiikka) näkökulmasta. Kliininen laboratoriotiede on kiinnostunut myös kliinisen laboratoriotoiminnan koulutuksesta ja ohjauksesta sekä sen johtamisesta ja kehittämisestä.

Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelman tarkoituksena on, että opiskelijat saavuttavat asiantuntijuuden terveydenhuollon, erityisesti kliinisen laboratorioalan suunnittelu-, kehittämis-, opetus- ja johtotehtäviin. Sivuainevalinnoillaan opiskelijat suuntaavat opiskeluaan oman kiinnostuksen mukaisesti.

Kliinistä laboratoriotiedettä voi opiskella Suomessa ainoastaan Oulun yliopistossa.

Oppialan pääedustaja on yliassistentti, TtT Eeva Liikanen.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016