Ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö

Tutkimusohjelmassa tarkastellaan koti- ja hoitoympäristöjä osana ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kotona asumista tukevia palveluja.

Tavoitteena on tuottaa tietoa:

 1. Erilaisista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista ikääntyneiden hyvinvioinnin ja kotona asumisen tukemisessa.  
 2. Sosiaalisen, fyysisen ja symbolisen ympäristön yhteydestä toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
 3. Vahvistaa ikääntyneiden hoitotyössä toimivien laaja-alaista osaamista.

Ajankohtaista:

 • Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat opinnäytetyön tekijät tapaavat säännöllisesti, ajat löydät lukujärjestyksestä. Mikäli aihe kiinnostaa sinua, olet lämpimästi tervetullut paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan asiasta lisää
 • Vapaavalintainen tutkimustyön eritysalueen op.intokso: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen –fokuksena toimiva kotihoito ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisätietoa Satulta

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

dos. Satu Elo satu.elo (at) oulu.fi

 

Tekes rahoitteiset tutkimushankkeet avautuvat klikkaamalla vasemmassa sivussa olevia linkkejä.

Käynnissä olevia väitöskirjatutkimuksia (tarkemmat kuvaukset täältä):

Kotona asumista tukevat ratkaisut ja toimintamallit

 • Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja sosiaalinen ympäristö ensimmäisen asumisvuoden aikana, tohtorikoulutettava Sinikka Lotvonen
 • Mobiilit tietojärjestelmät kotihoidossa asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena, tohtorikoulutettava Piritta Hiltunen
 • Kotona asuvan ikääntyneen kotikuntoutus ja kuntoutumiseen sitoutumisen edistäminen, tohtorikoulutettava Piia Kurikkala

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ympäristön kehittäminen

 • Turvallisen lääkehoidon periaatteiden toteutuminen pitkäaikaishoidon ympäristössä, tohtorikoulutettava Markus Karttunen
 • Kinestetiikan käyttöönoton mukanaan tuomat vaikutukset vanhustenhuollon toimintaympäristöön, tohtorikoulutettava Päivi Stenman

Ikääntyneiden hoitotyön koulutuksen toimintaympäristö

 • Täydennyskoulutuksen vaikutus hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen, tohtorikoulutettava Paula Piirainen
 • Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ikääntyneiden hoitotyön osaaminen, tohtorikoulutettava Anniina Tohmola

Hankkeessa käytetään mm. seuraavia mittareita: Ympäristöhyvinvointi/Elo, Hoitoon sitoutuminen/Kyngäs, Ohjauksen laatu/Kääriäinen ja Hyvinvointiprofiili Oulu/Oldwellactive. Ympäristöhyvinvointi-mittaria käytetään arvioimaan ikääntyneen fyysistä, sosiaalista ja symbolista kotiympäristöä. Oldwellactive-mittari on kehitetty arvioimaan kotona asuvan ikääntyneen hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä, ja sen avulla voidaan kartoittaa ikääntyneen laaja-alaista toimintakykyä. Mittareita käytetään survey-, seuranta- ja interventiotutkimuksessa ja niiden lisäksi hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja analyysimenetelmänä erityisesti sisällön analyysiä.

Yhteistyötahot:

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki, ammattikorkeakoulut, VTT, Itä-Suomen yliopisto, Oulunkaari, EKSOTE, Tampereen kaupunki sekä Tekes rahoitteisissa hankkeissa mukana olevat yritykset.

Viimeksi päivitetty: 30.11.2017